Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

BROSZURA DOTYCZĄCA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

GŁOSOWANIE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

KIEDY ODBĘDZIE SIĘ GŁOSOWANIE?

10 – 24 września 2018 r.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Każdy mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, który ukończył 16 rok życia najpóźniej w dniu głosowania.

Internetowo

Wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej.

Osobiście

Wrzucając karty do głosowania bezpośrednio do urny w Urzędzie Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00.

Korespondencyjnie

Wysyłając karty do głosowania pocztą na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański. O przyjęciu karty do głosowania decydować będzie data stempla pocztowego.

ZASADY GŁOSOWANIA

Każdy mieszkaniec może zagłosować jeden raz, wypełniając kartę do głosowania na zadania o wartości jednostkowej do kwoty 150 000 zł do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy wybranych projektach na karcie do głosowania z jednoczesnym przyznaniem każdemu z wybranych zadań punktów w skali od 1 do 5, gdzie:

1 – oznacza najmniejszą ilość punktów,
5 – oznacza największą ilość punktów.

Głosujący wybiera maksymalnie pięć projektów. Zasada przyznawania punktów odbywa się metodą redukcji puli punktów według wzoru n-1, tzn. jeżeli jednemu projektowi przyznamy 5 punktów to następnemu możemy przyznać tylko 4, 3, 2 lub 1 punkt.

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż pięć pozycji, jest to traktowane jako głos nieważny.

W przypadku zaznaczenia projektu bez przyznania mu punktacji, głos zachowuje ważność, jednak nie­uzupełniona pozycja na karcie do głosowania nie jest brana pod uwagę przy sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu poszczególnym zadaniom z listy.

W przypadku oznaczenia więcej niż jednego projektu tą samą liczbą punktów, głos zachowuje ważność, jednak nieprawidłowo wypełnione pozycje na karcie do głosowania nie są brane pod uwagę przy sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu poszczególnym zadaniom z listy.

Wzór karty do głosowania został dołączony do broszury, którą otrzymali Państwo do domów. W razie potrzeby należy powielić druk w wyma­ganej liczbie kopii. Dodatkowo karty do głosowania są dostępne na portierni Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce „Mieszkaniec / Budżet Obywatelski / Budżet Obywatelski 2019 / Głosowanie”.

CO DALEJ?

17 października 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki głosowania.

Do 22 października 2018 r. projekty, które uzyskały największą liczbę punktów w głosowaniu, zostaną ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019.

drukuj (GŁOSOWANIE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E