Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

2 stycznia 2021 – 31.03.2023

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

20 kwietnia 2020 – 20 października 2020 r.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

1 czerwca 2020 – 30 listopada 2020 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

2019.01.01 – 2020.03.31

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

8 stycznia 2018 – 31 października 2018

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

1 czerwca 2017 – 31 grudnia 2021

Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

01.01.2017 – 31.12.2018

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

2 stycznia 2017 – 31.12.2018

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

2 stycznia 2017 – 30 czerwca 2020

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

2016 - 2017

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim

listopad 2014 - czerwiec 2015

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno - sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

2012 - 2014

Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdańsk

rok szkolny 2011/2012

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Lipiec 2010 - październik 2011

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

marzec 2010 – październik 2011

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Wrzesień 2009 - marzec 2012

Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

Luty 2009 - październik 2009

Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Lipiec 2008 - styczeń 2010

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

2007 – 2015, zadanie numer 12 w latach 2008 – 2009

Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

styczeń 2007 - czerwiec 2011

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku -CROSSBALT

2006 - 2008

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

2006 -2008

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

2006 -2007

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

2005-2007

Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

2005-2007

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – etap II

2005- 2006

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny

2004-2005

Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

2004 - 2005

Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy

2003-2004