Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Uchwała nr XLVIII/453/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Pruszcz Gdański miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Uchwała nr XLVIII/454/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Wymagane dokumenty

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Termin i sposób załatwienia

Uzyskanie zezwolenia uzależnione jest od wielkości limitu ustalanego przez Radę Miasta Pruszcz Gdański oraz od spełnienia przez punkt sprzedaży wymogów uchwały Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszcz Gdański. Termin załatwienia wniosku do 30 dni od dnia jego złożenia. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejsce złożenia dokumentu

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w pokoju nr 13.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje Referat Spraw Społecznych w pokoju nr 7.

Sprawy prowadzi

Referat Spraw Społecznych, pokój nr 7 (parter) w godzinach pracy urzędu
tel.: 775 99 56, 775 99 62.

Opłata skarbowa

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalana jest na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Druki

Druki można pobrać w Referacie Spraw Społecznych (pokój Nr 7) lub poniżej.

drukuj (Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E