Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Uchwała Nr XXII/206/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Pruszcz Gdański miejsc sprzedaży napojów  alkoholowych.
 • Uchwała Nr XXIV/234/2008 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla miasta Pruszcz Gdański.
 • Uchwała Nr XXXVII/290/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla miasta Pruszcz Gdański.

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • zgodę organów wojskowych w przypadku, gdy sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych odbywać się będzie w miejscach znajdujących się pod zarządem wojskowym.

Termin i sposób załatwienia:
Uzyskanie zezwolenia uzależnione jest od wielkości limitu ustalanego przez Radę Miasta Pruszcz Gdański (z wyłączeniem piwa) oraz od spełnienia przez punkt sprzedaży wymogów uchwały Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszcz Gdański. Termin załatwienia wniosku do 30 dni od dnia jego złożenia. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Miejsce złożenia dokumentu:
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w pokoju nr 13.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje Referat Spraw Społecznych w pokoju nr 7.

Sprawy prowadzi:
Referat Spraw Społecznych, pokój nr 7 (parter) w godzinach pracy urzędu
tel.: 775 99 56, 775 99 62.

Opłata skarbowa:
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalana jest na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Druki:
Druki można pobrać w Referacie Spraw Społecznych (pokój Nr 7) lub poniżej:

drukuj (Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E