Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarządzenie Nr 1074/2018 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w zakresie odwołania i powołania przedstawicieli Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Zarządzenie Nr 1074/2018 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w zakresie odwołania i powołania przedstawicieli Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie rozpoczęcia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Przyjęto „Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”

Rada Miasta Pruszcz Gdański w dniu 5 września 2017 r. uchwałą nr XXXIX/369/2017 przyjęła „Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Projekt uchwały wraz z regulaminem

Projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański przyjmującej i stanowiącej „Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański przyjmującej i stanowiącej Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - Projekt Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”

Obwieszczenie/Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 21 lipca 2017 r.

Obwieszczenie/Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański przyjmującej i stanowiącej Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Zarządzenie nr 701/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 21 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 701/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański przyjmującej i stanowiącej Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami.

Rada Miasta przyjęła Gminny Program Rewitalizacji

Rada Miasta Pruszcz Gdański w dniu 14 czerwca 2017 r. uchwałą nr XXXV/326/2017 przyjęła "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025".

Projekt GPR po konsultacjach

Projekt uchwały przyjmującej dokument pn.: "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025" z załącznikami. (Projekt dokumnetu uwzględnia uwagi z konsultacji społecznych oraz opinie organów administracji publicznej i innych podmiotów).

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025”.

Podsumowanie konsultacji społecznych

Dnia 28 marca 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025".

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025.

Zarządzenie nr 600/2017 Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z dnia 17 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 600/2017 Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025.

Obwieszczenie (data dodania: 17.02.2017 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025.

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć do rewitalizacji

W związku z pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na lata 2016-2025 prosimy podać planowane przez Państwa projekty – przedsięwzięcia rewitalizacyjne
do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 1 września 2016 r. (data dodania: 05.09.2016 r.)

Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025.

Ogłoszenie / obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego (data dodania: 05.09.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Pruszcz Gdański uchwały Nr XXIV/220/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025”.

Rada Miasta wyznaczyła obszar do rewitalizacji

Radni Miasta Pruszcz Gdański na sesji, która odbyła się w dniu 27 lipca 2016 roku wyznaczyli obszar zdegradowany i obszar przeznaczony do rewitalizacji. 

Podsumowanie konsultacji społecznych

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański.

Zarządzenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie rozpoczęcia konsultacji

Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański. Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański.

Obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, czyli o czym mówi ustawa

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych - czytamy
w ustawie z 9 października 2015 roku. Dokument określa sposób prowadzenia tego procesu jako kompleksowy, uwzględniający zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
 

Rozpoczęcie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025.

W związku z pozyskaniem środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, Gmina Miejska Pruszcz Gdański na podstawie art. nr 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) rozpoczęła działania związane z przeprowadzeniem procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E