Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Budowa piaszczystego boiska do gry w siatkówkę plażową na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Modernizacja ogrzewania i wentylacji w SP3

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Inwestycje związane z budynkiem przy ul. Tysiąclecia 3

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 Straszyn - Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Pruszcz Gdański, Dom Mieszkalny z pierwszej połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa ul. Fantazego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa fragmentu ul. Romera, fragmentu ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa kanału technologicznego przy ul. Dąbrowskiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa układu drogowego ul. Konopnickiej i Staszica w Pruszczu Gdańskim

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa ul. Kochanowskiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4, przy ul. Kasprowicza 16

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Modernizacja toalet w ZS nr 4 przy ul. Westerplatte

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Inwestycje w ZS nr 4

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Pruszczu Gdańskim

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Norwida

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Tysiąclecia 5 – etap II

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa układu drogowego ul. Głowackiego w Pruszczu Gdańskim

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Parkingi i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Horsztyńskiego w Pruszczu Gdańskim

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa Fit Parku - otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Kino, sala konferencyjna (Budżet Obywatelski) (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego - Patio przy ZS nr 4 (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Cichej (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Toaleta publiczna (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Cyfrowy Pruszcz Gdański (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Kompleks sportowo-rekreacyjny - park fitness (Budżet Obywatelski)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS (Budżet Obywatelski - WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Rozbudowa amfiteatru (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Oświetlenie na terenie miasta

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Kanalizacja deszczowa ul. Tczewskiej - BSI II

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Wyloty kanalizacji deszczowej

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Inwestycje w Urzędzie Miasta

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Kaplica cmentarna

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Budowa siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Raciborskiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Modernizacja chodników

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Postawienie stacji naprawczych dla rowerów

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Modernizacja wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Chopina (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Montaż stołu do tenisa stołowego przy ul. Powstańców Warszawy

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Montaż wiat przystankowych

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Monitoring na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt budowy układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo - jezdnym (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt ul. Strzeleckiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekty

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt terenu rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt przebudowy ul. 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt Park&Ride (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Projekt zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej (WPF)

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Dokumentacja projektowa Parku Dębowego przy ul. Lawendowej

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E