Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Oferta pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko: młodszy asystent Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – jedno stanowisko.

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Pruszcz Gdański

 • Wynagrodzenie będzie określone w sposób i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2014 poz.954) oraz wewnętrznych aktach normatywnych i składać się będzie z następujących składników:
 • Wynagrodzenie zasadnicze wg grupy XVII, dodatek kontrolny 10 %, dodatek za wysługę lat, premia na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie premiowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych
2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego
3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktów kosmetycznych do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności i produktów kosmetycznych
4. Prowadzenie postepowań administracyjnych, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, upomnień, postanowień o nałożeniu grzywny i tytułu wykonawczego.
5. Prowadzenie rejestrów, dokumentacji i sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe kierunek preferowany: biologia, chemia, biotechnologia, zdrowie publiczne, dietetyka lub inne mające zastosowanie w realizacji zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym Excel
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy przesłać do dnia 29 marca 2019 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański, z dopiskiem „higiena żywności” na kopercie lub drogą mailową na adres:
psse.pruszczgdanski@pis.gov.pl, sekretariat@psse.powiat-gdanski.pl bądź osobiście.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22(1) kodeksu pracy, a w szczególności mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 683 54 12

drukuj (Oferta pracy)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E