Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

O przemocy, wychowaniu i pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim prowadzi szereg działań skierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. W tym miesiącu można skorzystać między innymi z grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, warsztatów wzmacniających funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz z porad doradcy zawodowego.

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy - prowadzona jest w formie warsztatowej dla ofiar przemocy w rodzinie. Jest to grupa otwarta, tzn. w każdym stadium grupy może przyłączyć się nowa osoba. Celem spotkań jest wzmocnienie motywacji do działania oraz poznanie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacji w jakiej znalazła się ofiara przemocy.

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy:

 • Przemoc fizyczna – najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia, jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała.
 • Przemoc seksualna – przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych.
 • Przemoc psychiczna – najtrudniejsza do udowodnienia, jest to zachowanie, którego celem jest zmniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
 • Przemoc ekonomiczna - każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.
 • Zaniedbanie – jest to niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Przemoc to zjawisko, które można rozpatrywać w różnych perspektywach – psychologicznej, prawnej, moralnej. Jednak dla zrozumienia sytuacji w rodzinie, w której krzywdzi się jej członków najistotniejsza jest perspektywa psychologiczna, która zwraca uwagę m.in. na cierpienie i krzywdę osób doznających przemocy, a także na rolę wsparcia i pomocy innych ludzi przy radzeniu sobie z tym problemem. W odpowiedzi na zwiększającą się liczbę zgłaszanych spraw, które są związane z przemocą niezbędna wydaje się wszechstronna i profesjonalna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Celem głównym spotkań jest poprawa funkcjonowania ofiar przemocy domowej w środowisku. Natomiast cele szczegółowe oparte są na:

 1. Złagodzeniu psychologicznych skutków przemocy domowej wśród jej ofiar.
 2. Wypracowaniu mechanizmów i schematów postępowania pomocnych podczas radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 3. Zdobyciu wiedzy dotyczącej regulacji prawnych w przypadku przemocy domowej.
 4. Zwiększeniu pomocy i ochrony ofiar w rodzinie.
 5. Zwiększeniu świadomości praw osobistych i zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania z nich.
 6. Zdobyciu informacji o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
 7. Zdobyciu wiedzy dotyczącej funkcjonowania dzieci w rodzinie z przemocą.

Spotkanie grupy odbędzie się 31.10.2013 r. o godzinie 16.00 w siedzibie MOPS.

Warsztaty dla rodziców wzmacniające funkcje opiekuńczo-wychowawcze – spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców, które rozwijają umiejętności wychowawcze. Prowadzone zajęcia mają na celu naukę komunikacji w rodzinie i rozumienia dzieci, dostarczanie wiedzy dotyczącej pozytywnych relacji rodzicielskich, budowanie prawidłowych więzi w rodzinie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Proponowane zajęcia psychoedukacyjne mają więc na celu dostarczenie wiedzy dotyczącej prawidłowej relacji rodzicielskiej, poczucie świadomości, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od wychowującego. Wydaje się bowiem, iż prawidłowo funkcjonująca rodzina ma większe umiejętności, by radzić sobie w społeczeństwie oraz daje większe wsparcie i umiejętności, czyli niejako zapewnia profilaktykę swoim dzieciom. Ważne jest tu też rozwijanie w sobie umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich, które mogą być wykorzystane na wielu płaszczyznach naszego życia. Zaletą zajęć grupowych jest również nieocenione doświadczenie każdego z jej uczestników oraz wsparcie okazywane sobie wzajemnie. Spotkanie odbędzie się 21.10.2013 r. godz. 10.30 w siedzibie MOPS.

Dzień z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy
W związku z działaniami aktywizującymi osoby długotrwale bezrobotne – klientów MOPS oraz osoby bezrobotne z terenu miasta Pruszcz Gdański, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkania dla osób jw. z doradcą zawodowym PUP, który będzie pełnił dyżur w siedzibie Ośrodka w dniu 18.10.2013 r. w godzinach 10.00-13.00. Osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy mogą bezpośrednio zgłosić się w ww. terminie do tutejszego ośrodka. Podczas spotkania z doradcą zawodowym można będzie uzyskać indywidulaną poradę z zakresu: tworzenia dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, aktualnych ofert pracy.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E