Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi

Pruszcz Gdański, dnia 6 listopada 2014 roku

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU I WYNIKACH KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 27 października - 3 listopada 2014 r. zgodnie z uchwałą nr XLVIII/417/10 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej – w wersji papierowej bezpośrednio do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@pruszcz-gdanski.pl.

W ramach konsultacji wpłynęła jedna uwaga od Stowarzyszenia Traugutt.org, dotycząca rozszerzenia treści programu w części przedmiotu współpracy i priorytetowych zadań publicznych finansowanych ze środków zaplanowanych na jego realizację o dziedziny dotyczące: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (§ 4 ust. 2).

Uwaga nie została ujęta w programie, ze względu na realizację i finansowanie ww. zadania przez referaty Urzędu Miasta oraz instytucje kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E