Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy - Aplikant Straży Miejskiej (oferta nr 03/2018).

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nienaganna opinia, 
 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:

 • kurs  podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • znajomość topografii miasta Pruszcz Gdański,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ZAKRES OBEJMUJĄCY ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O STRAŻACH GMINNYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ( Dz. U. nr 123 poz.779 z późn. zm.)

4. Warunki pracy:

 • praca w patrolu na terenie miasta Pruszcz Gdański,
 • praca zmianowa przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni w  tygodniu,
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięcznie  3.000,00 zł,
 • dodatek stażowy,
 • planowane zatrudnienie od dnia 14 maja 2018 r.

5. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczający wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz staż pracy (świadectwa pracy),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w  Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 4 lub pocztą na adres Straży z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w terminie do dnia 27.04.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w  Pruszczu Gdańskim  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim (www. strazmiejska.pruszczgd.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  wewnątrz  budynku Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 4.

Dokumenty kandydatów wybranych i zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kadrach Straży Miejskiej przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Straż Miejska nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458   z późniejszymi zmianami)”.

drukuj (Nabór do Straży Miejskiej)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E

baner toplayer
Faktoria Kultury 2018