Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie - szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia
w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy  ul. Grunwaldzkiej 20,

 

ZAPRASZA

do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 48 oraz art. 48 b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 581, poz. 396, poz. 1240, poz. 1269, poz. 1365, poz. 1569, poz. 1692, poz. 1735, poz. 1830, poz. 1844, poz. 1893, poz. 1916, poz. 1991, poz. 1994; z 2016 r. poz. 65, poz. 652;  z 2014 r. poz. 1138, poz. 1491).

Konkurs dotyczy programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/184/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2016 r., opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
pod adresem:

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/128379.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W celu usprawnienia realizacji programu polityki zdrowotnej, w przypadku wyrażenia zgody przez pozostałych oferentów, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego może powierzyć wykonanie ww. programu kilku oferentom, po najniższej wskazanej cenie.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych w budżecie miasta zaplanowano na ten cel kwotę 60 000,00 złotych.

Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, pokój nr 7 codziennie od godz. 800
do godz. 1500

Umowy na realizację programu zawarte zostaną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Ustala się:

  1. termin składania ofert do dnia 15 lipca 2016 r. do godz.1530,
  2. termin otwarcia ofert w dniu 19 lipca 2016 r. o godz.1200,
  3. rozstrzygnięcie  konkursu do dnia 29 lipca 2016 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń nastąpi od dnia podpisania umowy, a zakończenie planowane jest na koniec listopada 2016 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem siedziby oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu szczepień przeciwko grypie w 2016 r.”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty, zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E