Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Stosunek organu prowadzącego do ewentualnego strajku 8 kwietnia br.

Drodzy Rodzice!

W związku z kierowanymi do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański zapytaniami o stosunek organu prowadzącego do ewentualnego strajku 8 kwietnia br. i wypływających z niego konsekwencji dla uczniów i rodziców, należy przypomnieć, że prawo nauczycieli do strajku wynika z Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Organ prowadzący musi działać zgodnie z prawem i w granicach prawa, respektując ustawowe prawa nauczycieli, natomiast za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach, odpowiada dyrektor danej jednostki oświatowej.

Z posiadanych od dyrektorów szkół i przedszkoli, informacji wynika, że wszystkie placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pruszcz Gdański, mogą przystąpić do strajku. 

W przypadku, gdy w szkołach lub przedszkolach dojdzie do takiej sytuacji, na dyrektorach tych placówek spoczywa ciężar powiadomienia rodziców o strajku i jego skutkach organizacyjnych dla uczniów. Dyrektorzy, w miarę możliwości, starać się będą zapewnić opiekę uczniom, którzy mimo strajku pojawią się w szkole, a którymi, w tym czasie, nie będą w stanie zająć się rodzice. Miasto współpracuje w tym zakresie z dyrektorami swoich placówek. Skoro nie będzie zajęć lekcyjnych, rodzice muszą podjąć decyzję co do celowości posłania dziecka do szkoły.

Jeżeli chodzi o egzaminy w szkołach na terenie Miasta Pruszcz Gdański, to ich przeprowadzenie zależy wyłącznie od możliwości powołania komisji egzaminacyjnej przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku takiej możliwości – realizacji innej propozycji przedstawionej przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, co wynika z obowiązujących przepisów prawa. Samorząd nie ma żadnych prawnych możliwości powoływania komisji czy ingerowania w przebieg egzaminu.

Warto pamiętać, że  jak wynika z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632) rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których z powodu strajku nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Uwaga! Wszelkich dalszych informacji na temat spodziewanej akcji strajkowej i metod złagodzenia jej skutków prosimy poszukiwać na stronach internetowych poszczególnych szkół i przedszkoli.

Zastępca Burmistrza ds. społecznych
Jerzy Kulka

drukuj (Stosunek organu prowadzącego do ewentualnego strajku 8 kwietnia br.)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E