Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Polityka środowiskowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański stanowi ważny element Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot, wchodząc w skład jednej z większych aglomeracji miejskich w Polsce. Władze Miasta świadome są, jak istotna jest ochrona środowiska w procesie skutecznego i efektywnego zarządzania oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Kwestie bezpieczeństwa ekologicznego oraz zachowania naturalnych zasobów środowiska w Mieście rozwijającym się tak dynamicznie jak Pruszcz Gdański są szczególnie ważne.

Władze Miasta dążą do ciągłej poprawy jakości środowiska przyrodniczego na terenie Pruszcza Gdańskiego. W sposób szczególny koncertują się na takich jego komponentach, jak: powietrze, wody, klimat akustyczny oraz żywe zasoby przyrody. Troska o środowisko naturalne przejawia się w wielu działaniach zarządczych i organizacyjnych. Szczególne wysiłki podejmowane są w obszarach:

  • modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony wód,
  • poprawy stanu powietrza atmosferycznego i ochrony przed hałasem,
  • ochrony żywych zasobów przyrody,
  • podnoszenia atrakcyjności i zwiększania udziału terenów zielonych w strukturze przestrzennej oraz utrzymania estetyki Miasta.

Władze Pruszcza Gdańskiego deklarują rozwój Miasta zgodny z najlepszą praktyką współistnienia systemu społeczno-gospodarczego ze środowiskiem naturalnym. Jednocześnie zobowiązują się do spełnienia wszelkich wymagań prawnych i ciągłego doskonalenia wszystkich działań prowadzonych w ramach zarządzania środowiskowego.

Treść polityki środowiskowej podana została do publicznej wiadomości.

drukuj (Polityka środowiskowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E