Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 25.04.2019 r.)

Pruszcz Gdański, 23 kwietnia 2019 r.

GK.6220.3.2019    /13

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamia

że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Janisz Prezesa Zarządu Komplementariusza Usługi Samochodowe Grupa Janisz Spółka Akcyjna Sp. k. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie istniejącej kabiny lakierniczej na komorę firmy Futura oraz montaż nowej komory lakierniczej firmy Saima Meccanica w istniejącym zakładzie Usługi Samochodowe Grupa Janisz Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Batalionów Chłopskich 5 (dz. nr 54 obr. 19), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.3.2019/12 z dnia 23 kwietnia 2019 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie (data dodania: 25.04.2019 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E