Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 19.05.2015 r.)

Pruszcz Gdański, 15 maja 2015 r.

GK-OŚ.6220.5.8.2015.AM

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamia

że w postępowaniu na wniosek Pana Ireneusza Sosnowskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynierskich „EVIR” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lotników Polskich 39/5 działającego w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim” w Pruszczu Gdańskim

97, 44/4, 104, 11, 17/4, 14/2, 13/1, 13/2, 12/7, 12/6, 12/9, 12/13, 12/11, 12/14, 13/3, 14/17, 14/7, 14/13, 14/28, 138, 139/1, 133, 136, 355/2, 355/5, 355/8, 355/18, 19/4, 32/2, 32/1, 33/2, 65, 64, 48/11, 130/2, 114, 123/1, 353/4, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25, 38/19, 38/16, 38/14, 38/22, 38/23, 101 obręb 9.

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK-OŚ.6220.5.7.2015.AM z dnia 15 maja 2015 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać
się z treścią decyzji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
  2. Strona internetowa tut. urzędu

drukuj (Obwieszczenie (data dodania: 19.05.2015 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E