Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie

Pruszcz Gdański, 3 października  2014 r.

GK-OŚ.6220.20.13.2014.AM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamia

że w postępowaniu na wniosek Pana Piotra Kani reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: budowie układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, zielenią, małą architekturą i przebudową sieci wodociągowej

realizowanego na działkach:

obręb 16 dz. nr 26/3, 144, 31/5, 162, 31/7, 32/4;

obręb 10 dz. nr 522, 470, 488, 119/1, 118/6, 485, 478, 256, 258/3, 292, 479/8, 297, 300/3, 364, 481, 341/7, 483, 366, 368, 375, 372, 374/1, 378, 382, 376, 490, 489, 545/6, 498, 546/2, 424, 61/1, 458/3;

Obręb Rokitnica dz. nr 233

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK-OŚ.6220.20.12.2014.AM z dnia 3 października 2014 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
  2. Strona internetowa tut. urzędu
  3. Tablica ogłoszeń UG Pruszcz Gdański,

drukuj (Obwieszczenie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E