Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Pruszcz Gdański, 13 czerwca 2013 r.

GK-OŚ.6220.10.9.2013.AN

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamia

że w postępowaniu na wniosek Pana Janusza Wróbla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego działającego w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej (obr. 20 dz. nr 50) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK-OŚ.6220.10.8.2013.AN z dnia 13 czerwca 2013 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie o wydanej decyzji)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E