Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 29.04.2019 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Anny Czaplińskiej Pełnomocnika LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-769) przy ul. Łąkowej 39/44 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie parkingu dla samochodów osobowych i budowie parkingów dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centrum Dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tczewskiej 2 (dz. nr 14/2, 6/16, 6/27, 13/16, 6/24 obr. 21), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.4.2019/10 z dnia 24 kwietnia 2019 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 25.04.2019 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Janisz Prezesa Zarządu Komplementariusza Usługi Samochodowe Grupa Janisz Spółka Akcyjna Sp. k., w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie istniejącej kabiny lakierniczej na komorę firmy Futura oraz montaż nowej komory lakierniczej firmy Saima Meccanica w istniejącym zakładzie Usługi Samochodowe Grupa Janisz Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Batalionów Chłopskich 5, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 18.12.2018 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu, wszczętym na wniosek Pana Marcina Kulik właściciela Biura Analiz i Ekspertyz Środowiskowych EUREKO działającego z pełnomocnictwa Składu Węgla Sp. z o.o. sp.k., w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów (złomu) w Pruszczu Gdańskim przy ul. Przemysłowej 1 (obr. 2 dz. nr 29/39), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 18.09.2018 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Agnieszki Kobylińskiej Prokurenta NGB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-368) przy ul. Świętojańskiej 9 lok. 4 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w Pruszczu Gdańskim zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Obrońców Westerplatte i Kasprowicza (dz. nr 1006/3, 1/36 obr. 9), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.7.2018/16 z dnia 17 września 2018 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 20.07.2018 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Anny Czaplińskiej pełnomocnika LPP S.A., w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tczewskiej 2, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 16.05.2018)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Piotra Fortuny z FoGo Architekci sp.j. Fortuna Gozdanek pełnomocnika Przedsiębiorstwa Handlowego „ELKA”  z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. 3-go Maja 2A w ramach, nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie (data dodania: 19.12.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Pawła Świątkiewicza pełnomocnika INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-320) przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzysząca im infrastrukturą drogową i techniczną dla obsługi zespołu budynków wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Strzeleckiego (obr. 5 dz. nr 25/41, 25/40, 25/13, 25/32) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK-OŚ.6220.25.8.2017.AM z dnia 18 grudnia 2017 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 23.11.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Pawła Świątkiewicza pełnomocnika INPRO S.A., w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzysząca im infrastrukturą drogową i techniczną dla obsługi zespołu budynków wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Strzeleckiego (obr. 5 dz. nr 25/41, 25/40, 25/13, 25/32), wydano postanowienia.

Obwieszczenie (data dodania: 18.10.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Pawła Świątkiewicza pełnomocnika INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzysząca im infrastrukturą drogową i techniczną dla obsługi zespołu budynków wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Strzeleckiego (obr. 5 dz. nr 25/41, 25/40, 25/13, 25/32).

Obwieszczenie (data dodania: 09.10.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Michała Krysińskiego reprezentującego Foton Technik Sp. z o.o. działającego z pełnomocnictwa Jazbud Sp.  z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,7 kW na działce nr 11/29 obr. 7 w Pruszczu Gdańskim została wydana decyzja orzekająca umorzyć postepowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe.

Obwieszczenie (data dodania: 12.09.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Pawła Świątkiewicza pełnomocnika INPRO S.A., w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzysząca im infrastrukturą drogową i techniczną dla obsługi zespołu budynków wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Domeyki / Dybowskiego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 16.08.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Pawła Świątkiewicza pełnomocnika INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-320) przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzysząca im infrastrukturą drogową i techniczną dla obsługi zespołu budynków wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Domeyki/ Dybowskiego (obr. 5 dz. nr 28/13, 28/18, 25/3, 25/4, 28/17)

Obwieszczenie (data dodania: 18.07.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Obwieszczenie (data dodania: 26.06.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Piotra Podleckiego właściciela przedsiębiorstwa AM KONCEPT A. i P. Podleccy s.c. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zbierania i skupu surowców wtórnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy (dz. nr 75/22 obr. 16) została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie (data dodania: 07.06.2017 r.)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek Raduni, Kłodawy i Bielawy m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, gm. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, pow. Gdański”. wydane zostało postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz zakończone zostało zbieranie dowodów w sprawie.

Obwieszczenie (data dodania: 02.06.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Andrzeja Nagórskiego prowadzącego działalność z siedzibą w Rotmance działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka układu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim z remontem mostu drogowego nad rzeką Radunią została wydana decyzja orzekająca umorzyć postepowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe.

Obwieszczenie (data dodania: 29.05.2017)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, zawiadamia że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Ireneusza Sosnowskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynierskich „EVIR” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lotników Polskich 39/5 działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim” w Pruszczu Gdańskim.

Obwieszczenie (data dodania: 26.05.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i skupie surowców wtórnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy zgromadzony został cały materiał dowodowy.

Obwieszczenie (data dodania: 17.05.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Piotra Kani działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego potoku Struga Gęś od jej ujścia do rzeki Raduni do ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 50/3, 50/1, 50/2, 51/23, 69/6, 77/5, 77/6, 134/2 obr. 15) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie (data dodania: 10.05.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Andrzeja Nagórskiego prowadzącego działalność z siedzibą w Rotmance działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. gen. Stanisława Skalskiego od ronda z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303 i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim (obr. 22 dz. nr 1/61, 1/70; obr. 16 dz. nr 321, 138/1, 137/1, 133/1, 132/7, 142/5, 141/8, 140/3, 131/5, 139/1, 299/2, 299/1), zostało wydane postanowienie uzupełniające treść decyzji Nr 3/2017 znak GK-OŚ.6220.38.7.2017.AM z 27 kwietnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 10.05.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Piotra Kani reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Raduni na odcinku od ujścia potoku Struga Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (obr. 12 dz. nr 59/3, 313, 58, 188, 312/1, obr. 15 dz. nr 50/3) zostało wydane postanowienie wyjaśniające.

Obwieszczenie (data dodania: 08.05.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka układu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim z remontem mostu drogowego nad rzeką Radunią (obr. 12 dz. nr 71, 56, 57, 60, 59/3, 58, 52/2, 64, 61/3) zgromadzony został cały materiał dowodowy.

Obwieszczenie (data dodania: 04.05.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Andrzeja Nagórskiego działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. gen. Stanisława Skalskiego od ronda z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303 i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim (obr. 22 dz. nr 1/61, 1/70; obr. 16 dz. nr 321, 138/1, 137/1, 133/1, 132/7, 142/5, 141/8, 140/3, 131/5, 139/1, 299/2, 299/1), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie (data dodania 14.04.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Pawła Świątkiewicza pełnomocnika INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzysząca im infrastrukturą drogową i techniczną dla obsługi zespołu budynków wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Domeyki/ Dybowskiego.

Obwieszczenie (data dodania: 05.04.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Andrzeja Nagórskiego działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. gen. Stanisława Skalskiego od ronda z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303 i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim wydano postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 

Obwieszczenie (data dodania: 10.02.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Nagórskiego działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka układu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim z remontem mostu drogowego nad rzeką Radunią.

Obwieszczenie (data dodania: 10.02.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Nagórskiego działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. gen. Stanisława Skalskiego od ronda z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303 i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim.

Obwieszczenie (data dodania: 25.01.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Piotra Kani reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie (data dodania: 02.01.2017 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Piotra Kani reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Raduni na odcinku od ujścia potoku Struga Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (obr. 12 dz. nr 59/3, 313, 58, 188, 312/1, obr. 15 dz. nr 50/3) wydano postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (data dodania: 28.11.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Andrzeja Macieji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie (data dodania: 21.11.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Podleckiego właściciela przedsiębiorstwa AM KONCEPT A. i P. Podleccy s.c. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji zbierania i skupu surowców wtórnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy (dz. nr 75/22 obr. 16).

Obwieszczenie (data dodania: 14.11.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Krzysztofa Roman z Pracowni Projektowej Krzysztof Roman reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim: przystań przy Faktorii (dz. nr 10, 14 obr. 14) i przystań przy CKiS (dz. nr 52/1, 52/2, 53/3, 56 obr. 12), została wydana decyzja orzekająca umorzyć postepowanie administracyjne.

Obwieszczenie (data dodania: 21.10.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Kani reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Raduni na odcinku od ujścia potoku Struga Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim.

Obwieszczenie (data dodania: 19.10.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Andrzeja Macieji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Grunwaldzkiej 1, w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia wydano postanowienia.

Obwieszczenie (data dodania: 07.09.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Krzysztofa Roman reprezentującego Pracownię Projektową Krzysztof Roman działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim: przystań przy Faktorii (dz. nr 10, 14 obr. 14) i przystań przy CKiS (dz. nr 52/1, 52/2, 53/3, 56 obr. 12).

Obwieszczenie (data dodania: 01.09.2016 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Macieji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Obrońców Westerplatte, Kasprowicza i Podmiejskiej; budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dantyszka; budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dąbrówki/ Obrońców Westerplatte;odernizacji poprzez budowę przepompowni - PS3 NOWA.

Obwieszczenie (data dodania: 19.05.2015 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Ireneusza Sosnowskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynierskich „EVIR” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lotników Polskich 39/5 działającego w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim” w Pruszczu Gdańskim została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie (data dodania: 21.04.2015 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Ireneusza Sosnowskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynierskich „EVIR” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lotników Polskich 39/5 działającego w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim” w Pruszczu Gdańskim wydano postanowienie.

Obwieszczenie (data dodania: 17.02.2015 r.)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Ireneusza Sosnowskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynierskich „EVIR” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lotników Polskich 39/5 działającego w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim” w Pruszczu Gdańskim.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, zawiadamia że na wniosek Pana Andrzeja Macieji reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: modernizacji poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim realizowanej wraz z wykonanymi zadaniami budowy kanalizacji w ul. Azaliowej i Lawendowej, budowy kanalizacji w ul. Cichej, modernizacji poprze budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego, modernizacji poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Wybrzeża oraz renowacji bezwykopowej kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego w ramach projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański”

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Macieja  reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim realizowanej wraz z wykonanymi zadaniami budowy kanalizacji w ul. Azaliowej i Lawendowej, budowy kanalizacji w ul. Cichej, modernizacji poprze budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego, modernizacji poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Wybrzeża oraz renowacji bezwykopowej kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego w ramach projektu „ Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański”. 

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Piotra Kani reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: budowie układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, zielenią, małą architekturą i przebudową sieci wodociągowej została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Piotra Kani w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, zielenią, małą architekturą i przebudową sieci wodociągowej wydano postanowienia.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Kani reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, zielenią, małą architekturą i przebudową sieci wodociągowej.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Stanisława Kur reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: przebudowie układu drogowego ulicy Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Stanisława Kur reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu drogowego ulicy Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego) wydano postanowienia.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Stanisława Kur reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu drogowego ulicy Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego).

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Krzysztofa Prymaka reprezentującego Powiat Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zmieniono decyzję nr 3/2011 z dnia 3 marca 2011 r. znak: GK/OŚ/7624/8-7/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego między ulicami: Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z parkingiem przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Prymaka reprezentującego Zarząd Powiatu Gdańskiego w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim wydano postanowienia.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Dariusza Kucharskiego i Marcina Kucharskiego reprezentujących spółkę NAT s.c. z Pruszcza Gdańskiego przy ul. Zastawnej 32 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu, w tym metali kolorowych oraz surowców wtórnych przy ul. Zastawnej 32 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Grzegorza Stachowiaka reprezentującego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Panów Dariusza Kucharskiego i Marcina Kucharskiego w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu, w tym metali kolorowych oraz surowców wtórnych przy ul. Zastawnej 32 w Pruszczu Gdańskim, wydano postanowienia.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Grzegorza Stachowiaka reprezentującego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, wydano postanowienie.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Krzysztofa Prymaka reprezentującego Powiat Gdański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Stachowiaka reprezentującego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Janusza Wróbla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego działającego w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej, wydano postanowienia.

Postanowienie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego wszczyna postępowanie administracyjne na wniosek Pana Krzysztofa Rokity w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej kabli elektrycznych.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E