Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Burmistrz  Pruszcza Gdańskiego

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

1. Działka niezabudowana nr 20/4, w obrębie 18, o pow. 16 597 m2 zapisana  w KW GD1G/00080483/6, położona przy ul. Komunalnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 1.UH/P przeznaczona pod zabudowę usługową oraz teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: usługi publiczne, usługi komercyjne, rzemiosło usługowe z wyłączeniem przedsięwzięć uciążliwych.

Cena wywoławcza: 2 110 000,00 zł netto.

Minimalna wysokość postąpienia: 21 100,00 zł.

2.  Działka niezabudowana nr 20/14, w obrębie 18, o pow. 15 093 m2 zapisana  w KW GD1G/00080483/6, położona przy ul. Komunalnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 2.UP przeznaczona pod zabudowę usługową oraz teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem przedsięwzięć uciążliwych.

Cena wywoławcza: 1 910 000,00 zł netto.

Minimalna wysokość postąpienia: 19 100,00 zł.

Działy III i IV tej księgi wieczystej są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Na działkach nie były przeprowadzone badania geologiczne.

Do wszystkich działek jest wydzielony geodezyjnie dojazd.

Przetargi odbędą się w dniu 3 października 2019 r. od godziny 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem

(z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.

Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenami tel. 0-58-775-99-47, dot. przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta tel. 0-58-775-99-13, dot. uzbrojenia działki w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym tel. 0-58-775-99-25.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 

 

drukuj (Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E