Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Składanie informacji i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, ze. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • wypełniony druk deklaracji na podatek rolny DR-1 w przypadku osób prawnych,
 • wypełniony druk informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 w przypadku osób fizycznych,
 • wypełniony załącznik nr 1  do deklaracji na podatek rolny w przypadku osób prawnych,
 • wypełniony załącznik nr 2  do deklaracji na podatek rolny w przypadku osób prawnych i informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 w przypadku osób fizycznych,
 • wypełniony druk deklaracji na podatek leśny DL-1,
 • wypełniony załącznik do deklaracji na podatek leśny.

Termin i okoliczności składania deklaracji (w przypadku osób prawnych) i informacji (w przypadku osób fizycznych):

 • deklarację na podatek rolny DR-1 i deklarację na podatek leśny DL-1 należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, należy skorygować deklarację (w przypadku osób prawnych) lub informację (w przypadku osób fizycznych),
 • korekty należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
 • obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Miejsce złożenia dokumentów

Deklarację lub informację należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w pokoju nr 13.

Sprawy prowadzi

Referat Podatków i Opłat, pokój nr 22 w godzinach pracy urzędu, tel.: 58 775 99 28, 58 775 99 29.

Opłata skarbowa

Wolne od opłaty skarbowej

Dodatkowe informacje

W przypadku składania korekty deklaracji, należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.
Podatek można opłacać w kasie Urzędu w godzinach otwarcia lub w Banku Spółdzielczym, bez pobierania dodatkowych opłat.

Wnioski

Wnioski można pobrać w Referacie Podatków i Opłat (pokój nr 22) lub poniżej.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E