Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Do wniosku o podział nieruchomości ( z podaniem celu podziału) należy dołączyć następujące dokumenty:

 • stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości ( aktualny wyciąg z księgi wieczystej);
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • wykaz zmian gruntowych;
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest   inne niż w księdze wieczystej;
 • mapę z projektem podziału ( min. 3 egz.).

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii o zgodności proponowanego podziału z planem miejscowym, dokumenty wymienione w pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w pokoju nr 13.

Sprawy prowadzi

Referat Gospodarki Terenami, pokój nr 20 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tel.: 775 99 49.

Opłata skarbowa

Wniosek wraz z załącznikami zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje

Podziału można dokonać:

 • na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny
 • z urzędu - w przypadkach określonych w art. 97 ust. 3 - 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

drukuj (Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E