Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej (pełna nazwa postępowania w Szczegółowej informacji poniżej)
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-22 09:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-08-22
Data końca składania ofert: piątek 2019-08-30 godz. 10:30
Szczegółowa informacja:

Pełna nazwa postępowania: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo
i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki
z Parkingu Park&Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia budowy, której przedmiotem jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących:

1. budowę w zakresie przebudowy drogi – ulica Dworcowa w zakresie budowy oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodnika, ścieżki rowerowej wraz z usunięciem kolizji elektryczno- oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim na działkach 59/3,
60 jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański [220401_1], obręb 12 [Nr 0012],

2. przebudowę drogi – ulica Dworcowa, w zakresie: drogi, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej, sygnalizacji świetlnej wraz z usunięciem kolizji oświetleniowo- energetycznej, na terenie działek nr: 64 i 71, obręb ewidencyjny 0012 Pruszcz Gdański,
w jednostce ewidencyjnej 220401_1 Pruszcz Gdański,

3. budowę – przebudowę ulicy Dworcowej w zakresie: drogi, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodnika, ścieżki rowerowej, remontu istniejącego mostu, budowy kładki pieszo- rowerowej, wraz z usunięciem kolizji elektryczno- oświetleniowych w Pruszczu Gdańskim (przebieg inwestycji obejmuje działki nr 57, 58, 56, 52/2, 61/3, 59/3 obręb 12 [Nr 0012] i działkę nr 88 obręb 7 [Nr 0007], jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański [220401_1] – z wyłączeniem budowy kładki pieszo-rowerowej.

 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2019-08-22 09:20
Załączniki:
Udostępnienie treści SIWZ.
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-22 09:30
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

UWAGA! Zamawiający udostępnia edytowalne pliki odpowiadające załącznikom od nr 1 do nr 5 do IDW, które nie stanowią załączników do IDW
i mają charakter pomocniczy, a Zamawiający ewentualnie nie ponosi odpowiedzialności za ich zmodyfikowaną przez Wykonawców treść.

 

 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2019-08-22 09:22
Załączniki:
Informacja, o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-30 13:30
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2019-08-30 13:26
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.09.2019 r.
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-05 14:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2019-09-05 14:05
Załączniki:
Umowa z Wykonawcą została zawarta.
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-25 09:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2019-10-25 08:32
[drukuj]

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. J. Swis - Silistra Studio

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E