Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 56

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-10-15 godz. 11:55 do środa 2019-10-30 godz. 09:00 wtorek 2019-11-05 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na rozbudowie z przebudową budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej wraz z rozbiórką dobudówki w miejscowości Pruszcz Gdański, na działce nr 62/5,...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-23 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-10-15 godz. 11:55 do środa 2019-10-30 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie toalet w budynku Urzędu Miasta w miejscowości Pruszcz Gdański, jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański, obręb ewidencyjny 12 [Nr 0012], dz. nr 7.
ostatnia aktualizacja: 2019-10-15 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-10-10 godz. 13:35 do piątek 2019-10-25 godz. 09:00 środa 2019-11-06 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową urzędu stanu  cywilnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-23 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-09-05 godz. 14:45 do piątek 2019-09-20 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2019-10-02 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie ul. Księdza Marka i fragmentu ul. Fantazego w Pruszczu Gdańskim wraz z budową 7 szt. wpustów ulicznych z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-02 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-08-22 godz. 09:25 do piątek 2019-08-30 godz. 10:30
data zakończenia: wtorek 2019-09-10 godz. 10:10
Pełna nazwa zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 Zadania nr 8:...
ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 10:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-08-22 godz. 09:20 do piątek 2019-08-30 godz. 10:30
data zakończenia: czwartek 2019-09-05 godz. 14:05
Pełna nazwa postępowania: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2019-09-05 14:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-07-30 godz. 14:50 do środa 2019-08-07 godz. 11:00 piątek 2019-08-09 godz. 11:00 środa 2019-08-14 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-08-21 godz. 14:45
Pełna nazwa postępowania: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 Zadania nr...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-21 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-07-30 godz. 14:45 do środa 2019-08-07 godz. 10:30 piątek 2019-08-09 godz. 10:30 środa 2019-08-14 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2019-08-21 godz. 14:45
Pełna nazwa postępowania: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-21 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-07-30 godz. 14:35 do środa 2019-08-07 piątek 2019-08-09 godz. 10:00 środa 2019-08-14 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-08-23 godz. 13:25
Pełna nazwa postępowania: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej mostowej roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-23 13:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-07-18 godz. 14:45 do piątek 2019-08-02 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2019-08-23 godz. 13:20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie ul. Pułkowej i części ul. Czołgistów w Pruszczu Gdańskim w ramach: budowy drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nad Radunią na działkach nr 169/2, 149, 186, 104,...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-23 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-07-03 godz. 11:25 do czwartek 2019-07-18 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-07-29 godz. 15:35
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie Parku Dębowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Lawendowej – etap II - wykonanie nawierzchni, trawników wraz z niwelacją terenu oraz małą architekturą w ramach:...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-29 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-11 godz. 15:40 do środa 2019-06-19 godz. 11:30
data zakończenia: środa 2019-07-17 godz. 14:55
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 9: Wymiana źródeł światła w...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-17 14:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-11 godz. 15:25 do środa 2019-06-19 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-07-17 godz. 14:35
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 8: Wymiana źródeł światła w...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-17 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-11 godz. 15:15 do środa 2019-06-19 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2019-07-17 godz. 14:20
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 7: Wymiana źródeł światła w...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-17 14:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-11 godz. 15:05 do środa 2019-06-19 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-07-17 godz. 13:55
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 6: Wymiana źródeł światła w...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-17 13:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-05-10 godz. 16:40 do wtorek 2019-05-28 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2019-06-07 godz. 11:30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie części budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 10 z przeznaczeniem jej na salę oddziału żłobka wraz z sanitariatem...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-07 11:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-05-10 godz. 16:35 do wtorek 2019-05-28 godz. 10:30 wtorek 2019-06-04 godz. 10:30 czwartek 2019-06-13 godz. 10:30 wtorek 2019-06-18 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2019-07-10 godz. 13:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na rozbiórce istniejącej i budowie nowej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkół nr 2 w miejscowości Pruszczu Gdańskim, przy ul. Tysiąclecia 5, gm. Miejska Pruszcz...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-10 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-29 godz. 16:15 do piątek 2019-05-10 godz. 10:30 czwartek 2019-05-16 godz. 10:30
data zakończenia: czwartek 2019-06-13 godz. 15:00
Pełna nazwa zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R – 9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański" P rzedmiotem zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-13 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-29 godz. 15:55 do piątek 2019-05-10 godz. 10:00 czwartek 2019-05-16 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-06-13 godz. 14:45
P rzedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej wraz z kontrolą rozliczenia budowy, roboty budowlanej, obejmującej budowę ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej w Pruszczu Gdańskim w ramach realizacji projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Pruszcz...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-13 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-29 godz. 15:35 do piątek 2019-05-10 godz. 11:00 czwartek 2019-05-16 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2019-06-13 godz. 14:45
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R – 9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański”. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-13 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-04-19 godz. 11:40 do środa 2019-05-08 godz. 11:30
data zakończenia: środa 2019-06-19 godz. 15:00
Nazwa zamówienia: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 8: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz zasilania kuchni, sali gimnastycznej i przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku szkoły. P...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-19 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-04-19 godz. 11:20 do środa 2019-05-08 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-06-19 godz. 14:15
P rzedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku szkoły poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-19 14:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-04-19 godz. 11:05 do środa 2019-05-08 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2019-06-19 godz. 14:25
P rzedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku szkoły poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-19 14:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-04-19 godz. 10:40 do środa 2019-05-08 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-05-31 godz. 14:10
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku szkoły – oddział przedszkolny poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
ostatnia aktualizacja: 2019-05-31 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-08 godz. 13:45 do piątek 2019-04-26 godz. 10:30 wtorek 2019-04-30 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2019-05-17 godz. 12:45
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim, na dz.: 37/5, 77/6 obr. 15, w ramach : budowy miejsc postojowych dla...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-17 12:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-08 godz. 13:15 do wtorek 2019-04-16 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-02 godz. 10:00
Pełna nazwa zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „ Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 2: Odcinek od ulicy Paderewskiego do ulicy Reymonta”. Przedmiotem zamówienia jest...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-02 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-02 godz. 14:55 do środa 2019-04-10 godz. 08:30
data zakończenia: czwartek 2019-05-02 godz. 10:30
Pełna nazwa zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo -...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-02 10:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-03-13 godz. 13:05 do czwartek 2019-03-28 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2019-04-12 godz. 10:40
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na dostosowaniu sali lekcyjnej do potrzeb pracowni fizyko – chemicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1, gm. Miasto Pruszcz Gdański...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-12 10:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-11 godz. 13:35 do wtorek 2019-03-26 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-11 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w miejscowości Pruszcz Gdański - część nr 2: odcinek od ulicy Paderewskiego do ulicy Reymonta, w ramach...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-11 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-03-06 godz. 14:20 do czwartek 2019-03-14 godz. 09:30
data zakończenia: czwartek 2019-04-04 godz. 14:35
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie kanalizacji deszczowej roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo - rowerowy” ” . Przedmiotem zamówienia jest...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-04 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-02-25 godz. 16:25 do wtorek 2019-03-12 godz. 10:30 wtorek 2019-03-19 godz. 11:30
data zakończenia: środa 2019-04-24 godz. 14:45
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim w zakresie przebudowy chodnika od strony zachodniej i budowy oświetlenia, w ramach: 1. przebudowy ulicy Sienkiewicza...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-24 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-02-19 godz. 12:05 do czwartek 2019-02-28 godz. 09:30
data zakończenia: czwartek 2019-04-04 godz. 15:05
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie kanalizacji deszczowej roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów”. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-04 15:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-02-11 godz. 12:40 do piątek 2019-03-01 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2019-03-27 godz. 13:05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej w Pruszczu Gdańskim w ramach realizacji projektu pn.: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-27 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-02-08 godz. 14:25 do piątek 2019-02-22 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-03-27 godz. 14:10
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie oświetlenia ulicznego roboty budowlanej   pn.  „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim” ” ...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-27 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-02-08 godz. 14:05 do piątek 2019-02-22 godz. 09:30
data zakończenia: czwartek 2019-03-14 godz. 15:15
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej roboty budowlanej pn.  „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-14 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-02-08 godz. 13:45 do piątek 2019-02-22 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-03-14 godz. 15:00
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej mostowej roboty budowlanej pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim. P rzedmiotem zamówienia jest...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-14 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-11-02 godz. 09:15 do wtorek 2018-11-13 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-12-21 godz. 14:00
P rzedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej wraz z kontrolą rozliczenia budowy, której przedmiotem jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę utwardzenia terenu przy garażach, przy...
ostatnia aktualizacja: 2018-12-21 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-10-10 godz. 12:20 do piątek 2018-11-16 godz. 09:30 piątek 2018-11-30 godz. 09:30 piątek 2018-12-07 godz. 09:30 czwartek 2018-12-20 godz. 09:30
data zakończenia: wtorek 2019-02-05 godz. 14:15
Nazwa zamówienia: Przebudowa ciągu pieszego i drogi serwisowej od strony południowej od wejścia na teren PKP do ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-05 14:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-10-10 godz. 11:30 do piątek 2018-11-16 godz. 09:00 piątek 2018-11-30 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-01-07 godz. 15:10
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: przebudowę przepustu drogowego pod ul. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim (przebieg inwestycji obejmuje działki nr 50/1, 50/2, 50/3, obr. ewidencyjny 15 (0015),...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-07 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-10-10 godz. 11:20 do piątek 2018-11-16 godz. 08:30 piątek 2018-11-30 godz. 08:30
data zakończenia: środa 2019-01-16 godz. 14:15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, parkingu „Park & Ride” wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, siecią kanalizacji deszczowej, miejscami parkingowymi dla rowerów i stanowiskiem serwisowym dla rowerów przy ulicy...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-16 14:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-09-14 godz. 14:10 do wtorek 2018-10-02 godz. 08:30 środa 2018-10-10 godz. 08:30
data zakończenia: środa 2018-10-24 godz. 13:15
Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę utwardzenia terenu przy garażach, przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim, wraz z odwodnieniem i utwardzeniem – Etap I (załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A,...
ostatnia aktualizacja: 2018-10-24 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-09-06 godz. 13:55 do piątek 2018-09-14 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2018-09-26 godz. 15:15
Pełna nazwa zamówienia: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych pn.: 1) „ Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego i Mościckiego (część II) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-26 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-06-06 godz. 16:00 do czwartek 2018-06-21 godz. 08:30
data zakończenia: czwartek 2018-07-12 godz. 17:25
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę chodnika wzdłuż ulicy Komunalnej w Pruszczu Gdańskim – odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy ozn. dz. nr 106/29 w ramach budowy chodnika wzdłuż ulicy Komunalnej w...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-12 17:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-05 godz. 17:25 do środa 2018-06-20 godz. 09:30
data zakończenia: czwartek 2018-07-12 godz. 17:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: 1. budowę chodnika z instalacją oświetleniową i lampami w miejscowości Pruszcz Gdański (przebieg inwestycji obejmuje działki nr 12/7, 13/1, 13/2, 17/4, 44/4, 97,...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-12 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-04-13 godz. 11:40 do wtorek 2018-05-22 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2018-06-26 godz. 11:15
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-26 11:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-03-29 godz. 14:00 do piątek 2018-04-13 godz. 10:30 piątek 2018-04-20 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 16:10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących przebudowę fragmentu ul. Lotniczej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na dz. 12/2, 63/2, 75/24 obr. 16 i 598,600/4 obr. 17.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 16:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 13:35 do czwartek 2018-04-12 godz. 10:15 czwartek 2018-04-19 godz. 10:15
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 15:40
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 54 w Pruszczu Gdańskim.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 15:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 13:15 do czwartek 2018-04-12 godz. 10:00 czwartek 2018-04-19 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-05-17 godz. 15:35
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w poziomie parteru, częściową wymianę stolarki okiennej wraz z przebudową instalacji gazowej przy...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-17 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-09 godz. 16:15 do poniedziałek 2018-03-26 godz. 10:30 piątek 2018-03-30 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-05-08 godz. 15:50
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku komunalnego z przebudową wejścia i budową zadaszenia na wózki (inwestycja na działkach nr 20/17, 43 w mieście Pruszcz Gdański ul...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-08 15:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-02-23 godz. 12:55 do poniedziałek 2018-03-12 godz. 10:30 poniedziałek 2018-03-19 godz. 10:30 poniedziałek 2018-03-26 godz. 10:30 czwartek 2018-03-29 godz. 08:30
data zakończenia: piątek 2018-06-22 godz. 14:15
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: budowę pomostu wraz z małą architekturą w ramach przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy Faktorii w miejscowości...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 14:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-01-09 godz. 10:45 do czwartek 2018-02-15 godz. 09:30
data zakończenia: środa 2018-03-21 godz. 14:00
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 9: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-21 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-01-08 godz. 15:40 do wtorek 2018-01-23 godz. 09:30 środa 2018-01-31 godz. 09:30 wtorek 2018-02-06 godz. 09:30
data zakończenia: wtorek 2018-03-06 godz. 15:20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, obejmujące budowę oraz wszelkie dostawy lub usługi zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, kładki przy granicy z Gdańskim w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej wraz z przebudową oświetlenia i ścieżki rowerowej w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-06 15:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 14:35 do czwartek 2018-01-25 godz. 10:30 środa 2018-02-07 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2018-03-16 godz. 15:25
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-16 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 14:10 do czwartek 2018-01-25 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 15:15
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 2: Budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 13:45 do czwartek 2018-01-25 godz. 09:30
data zakończenia: poniedziałek 2018-03-05 godz. 14:45
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-05 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-09-08 godz. 13:20 do poniedziałek 2017-09-25 godz. 11:00 poniedziałek 2017-10-02 godz. 11:00 środa 2017-10-04 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2017-11-29 godz. 14:30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, obejmujące przebudowę oraz wszelkie dostawy lub usługi zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, budynku OSP przy ul. Chopina 32 w Pruszczu Gdańskim w ramach: 1) przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną:...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-29 14:30

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. J. Swis - Silistra Studio

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E