Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 29

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-11-28 godz. 14:20 do czwartek 2018-12-06 godz. 09:30
Prz edmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 2 części, w 2019 r. , tj.: Część nr 1: „Przewóz do jednostek oświatowych w Pruszczu Gdańskim” : świadczenie w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie...
ostatnia aktualizacja: 2018-12-07 08:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-11-02 godz. 09:15 do wtorek 2018-11-13 godz. 09:00
P rzedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej wraz z kontrolą rozliczenia budowy, której przedmiotem jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę utwardzenia terenu przy garażach, przy...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-13 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-11-02 do wtorek 2018-11-13 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-12-07 godz. 15:25
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie oświetlenia ulicznego wraz z kontrolą rozliczenia budowy, której przedmiotem jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę utwardzenia terenu przy garażach, przy...
ostatnia aktualizacja: 2018-12-07 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-10-10 godz. 12:20 do piątek 2018-11-16 godz. 09:30 piątek 2018-11-30 godz. 09:30 piątek 2018-12-07 godz. 09:30 czwartek 2018-12-20 godz. 09:30
Nazwa zamówienia: Przebudowa ciągu pieszego i drogi serwisowej od strony południowej od wejścia na teren PKP do ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem...
ostatnia aktualizacja: 2018-12-07 13:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-10-10 godz. 11:30 do piątek 2018-11-16 godz. 09:00 piątek 2018-11-30 godz. 09:00
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: przebudowę przepustu drogowego pod ul. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim (przebieg inwestycji obejmuje działki nr 50/1, 50/2, 50/3, obr. ewidencyjny 15 (0015),...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-30 10:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-10-10 godz. 11:20 do piątek 2018-11-16 godz. 08:30 piątek 2018-11-30 godz. 08:30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, parkingu „Park & Ride” wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, siecią kanalizacji deszczowej, miejscami parkingowymi dla rowerów i stanowiskiem serwisowym dla rowerów przy ulicy...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-30 13:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-09-14 godz. 14:10 do wtorek 2018-10-02 godz. 08:30 środa 2018-10-10 godz. 08:30
data zakończenia: środa 2018-10-24 godz. 13:15
Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę utwardzenia terenu przy garażach, przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim, wraz z odwodnieniem i utwardzeniem – Etap I (załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A,...
ostatnia aktualizacja: 2018-10-24 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-09-06 godz. 13:55 do piątek 2018-09-14 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2018-09-26 godz. 15:15
Pełna nazwa zamówienia: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych pn.: 1) „ Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego i Mościckiego (część II) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-26 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-09-04 godz. 15:10 do środa 2018-09-12 godz. 09:00
Pełna nazwa zamówienia: "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-26 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-06-06 godz. 16:00 do czwartek 2018-06-21 godz. 08:30
data zakończenia: czwartek 2018-07-12 godz. 17:25
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę chodnika wzdłuż ulicy Komunalnej w Pruszczu Gdańskim – odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy ozn. dz. nr 106/29 w ramach budowy chodnika wzdłuż ulicy Komunalnej w...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-12 17:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-05 godz. 17:45 do środa 2018-06-20 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-07-12 godz. 17:15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w miejscowości Pruszcz Gdański - Część nr 1: Odcinek od ulicy Kilińskiego do ulicy Paderewskiego...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-12 17:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-05 godz. 17:25 do środa 2018-06-20 godz. 09:30
data zakończenia: czwartek 2018-07-12 godz. 17:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: 1. budowę chodnika z instalacją oświetleniową i lampami w miejscowości Pruszcz Gdański (przebieg inwestycji obejmuje działki nr 12/7, 13/1, 13/2, 17/4, 44/4, 97,...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-12 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-17 godz. 16:15 do środa 2018-05-23 godz. 11:00 środa 2018-06-06 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2018-07-27 godz. 13:15
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości, odśnieżania i utrzymania zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański, w okresie od 16 listopada 2018 r. do 31 października 2021 r., z podziałem na cztery zadania częściowe: 1. Zadanie częściowe nr 1: Utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów na terenie miasta Pruszcz Gdański...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-27 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-04-13 godz. 11:40 do wtorek 2018-05-22 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2018-06-26 godz. 11:15
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-26 11:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-10 do środa 2018-05-30 godz. 09:30 środa 2018-05-30 godz. 09:30
data zakończenia: wtorek 2018-06-26 godz. 11:30
Pełna nazwa zamówienia: Budowa układu drogowego ulicy Wróblewskiego (część III) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11 część nr 2: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-26 11:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-04-04 godz. 15:10 do czwartek 2018-05-10 godz. 10:30
data zakończenia: wtorek 2018-06-26 godz. 11:25
Pełna nazwa zamówienia: Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego i Mościckiego (część II) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11 część nr 1: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-26 11:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-03-29 godz. 14:00 do piątek 2018-04-13 godz. 10:30 piątek 2018-04-20 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 16:10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących przebudowę fragmentu ul. Lotniczej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na dz. 12/2, 63/2, 75/24 obr. 16 i 598,600/4 obr. 17.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 16:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 13:35 do czwartek 2018-04-12 godz. 10:15 czwartek 2018-04-19 godz. 10:15
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 15:40
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 54 w Pruszczu Gdańskim.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 15:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 13:15 do czwartek 2018-04-12 godz. 10:00 czwartek 2018-04-19 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-05-17 godz. 15:35
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w poziomie parteru, częściową wymianę stolarki okiennej wraz z przebudową instalacji gazowej przy...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-17 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 12:45 do czwartek 2018-04-12 godz. 09:45 czwartek 2018-04-19 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2018-05-04 godz. 13:40
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego, częściową wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę instalacji gazowej przy ul. Powstańców Warszawy 3 w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-04 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-09 godz. 16:15 do poniedziałek 2018-03-26 godz. 10:30 piątek 2018-03-30 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-05-08 godz. 15:50
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku komunalnego z przebudową wejścia i budową zadaszenia na wózki (inwestycja na działkach nr 20/17, 43 w mieście Pruszcz Gdański ul...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-08 15:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-02-23 godz. 12:55 do poniedziałek 2018-03-12 godz. 10:30 poniedziałek 2018-03-19 godz. 10:30 poniedziałek 2018-03-26 godz. 10:30 czwartek 2018-03-29 godz. 08:30
data zakończenia: piątek 2018-06-22 godz. 14:15
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: budowę pomostu wraz z małą architekturą w ramach przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy Faktorii w miejscowości...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 14:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-01-09 godz. 10:45 do czwartek 2018-02-15 godz. 09:30
data zakończenia: środa 2018-03-21 godz. 14:00
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 9: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-21 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-01-08 godz. 15:40 do wtorek 2018-01-23 godz. 09:30 środa 2018-01-31 godz. 09:30 wtorek 2018-02-06 godz. 09:30
data zakończenia: wtorek 2018-03-06 godz. 15:20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, obejmujące budowę oraz wszelkie dostawy lub usługi zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, kładki przy granicy z Gdańskim w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej wraz z przebudową oświetlenia i ścieżki rowerowej w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-06 15:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 14:35 do czwartek 2018-01-25 godz. 10:30 środa 2018-02-07 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2018-03-16 godz. 15:25
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-16 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 14:10 do czwartek 2018-01-25 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 15:15
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 2: Budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 13:45 do czwartek 2018-01-25 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-03-05 godz. 16:10
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-05 16:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 13:45 do czwartek 2018-01-25 godz. 09:30
data zakończenia: poniedziałek 2018-03-05 godz. 14:45
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-05 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-09-08 godz. 13:20 do poniedziałek 2017-09-25 godz. 11:00 poniedziałek 2017-10-02 godz. 11:00 środa 2017-10-04 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2017-11-29 godz. 14:30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, obejmujące przebudowę oraz wszelkie dostawy lub usługi zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, budynku OSP przy ul. Chopina 32 w Pruszczu Gdańskim w ramach: 1) przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną:...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-29 14:30

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. J. Swis - Silistra Studio

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E