Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 20

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-17 godz. 16:20 do środa 2018-05-23 godz. 10:30
Przebudowa ciągu pieszego i drogi serwisowej od strony południowej od wejścia na teren PKP do ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-26 10:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-17 godz. 16:15 do środa 2018-05-23 godz. 11:00 środa 2018-06-06 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości, odśnieżania i utrzymania zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański, w okresie od 16 listopada 2018 r. do 31 października 2021 r., z podziałem na cztery zadania częściowe: 1. Zadanie częściowe nr 1: Utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów na terenie miasta Pruszcz Gdański...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-17 09:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-04-13 godz. 11:40 do wtorek 2018-05-22 godz. 11:00
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-22 14:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-10 godz. 14:35 do czwartek 2018-05-17 godz. 10:30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących 1. budowę ścieżki rowerowej na prawym wale powodziowym rzeki Struga Gęś, kładki przez rzekę, oświetlenia drogowego na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ulicy...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-18 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-10 godz. 14:10 do czwartek 2018-05-17 godz. 10:00
Pełna nazwa zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ulicy 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ulicą Olszewskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej (część IV) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-10 do środa 2018-05-30 godz. 09:30 środa 2018-05-30 godz. 09:30
Pełna nazwa zamówienia: Budowa układu drogowego ulicy Wróblewskiego (część III) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11 część nr 2: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-17 09:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-04-04 godz. 15:10 do czwartek 2018-05-10 godz. 10:30
Pełna nazwa zamówienia: Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego i Mościckiego (część II) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11 część nr 1: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-10 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-03-29 godz. 14:00 do piątek 2018-04-13 godz. 10:30 piątek 2018-04-20 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 16:10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących przebudowę fragmentu ul. Lotniczej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na dz. 12/2, 63/2, 75/24 obr. 16 i 598,600/4 obr. 17.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 16:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 13:35 do czwartek 2018-04-12 godz. 10:15 czwartek 2018-04-19 godz. 10:15
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 15:40
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 54 w Pruszczu Gdańskim.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 15:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 13:15 do czwartek 2018-04-12 godz. 10:00 czwartek 2018-04-19 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-05-17 godz. 15:35
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w poziomie parteru, częściową wymianę stolarki okiennej wraz z przebudową instalacji gazowej przy...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-17 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 12:45 do czwartek 2018-04-12 godz. 09:45 czwartek 2018-04-19 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2018-05-04 godz. 13:40
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego, częściową wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę instalacji gazowej przy ul. Powstańców Warszawy 3 w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-04 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-09 godz. 16:15 do poniedziałek 2018-03-26 godz. 10:30 piątek 2018-03-30 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-05-08 godz. 15:50
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących ocieplenie ścian budynku komunalnego z przebudową wejścia i budową zadaszenia na wózki (inwestycja na działkach nr 20/17, 43 w mieście Pruszcz Gdański ul...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-08 15:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-02-23 godz. 12:55 do poniedziałek 2018-03-12 godz. 10:30 poniedziałek 2018-03-19 godz. 10:30 poniedziałek 2018-03-26 godz. 10:30 czwartek 2018-03-29 godz. 08:30
P rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: budowę pomostu wraz z małą architekturą w ramach przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy Faktorii w miejscowości...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-29 11:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-01-09 godz. 10:45 do czwartek 2018-02-15 godz. 09:30
data zakończenia: środa 2018-03-21 godz. 14:00
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 9: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-21 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-01-08 godz. 15:40 do wtorek 2018-01-23 godz. 09:30 środa 2018-01-31 godz. 09:30 wtorek 2018-02-06 godz. 09:30
data zakończenia: wtorek 2018-03-06 godz. 15:20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, obejmujące budowę oraz wszelkie dostawy lub usługi zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, kładki przy granicy z Gdańskim w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej wraz z przebudową oświetlenia i ścieżki rowerowej w Pruszczu...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-06 15:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 14:35 do czwartek 2018-01-25 godz. 10:30 środa 2018-02-07 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2018-03-16 godz. 15:25
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-16 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 14:10 do czwartek 2018-01-25 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 15:15
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 2: Budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 13:45 do czwartek 2018-01-25 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-03-05 godz. 16:10
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-05 16:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-19 godz. 13:45 do czwartek 2018-01-25 godz. 09:30
data zakończenia: poniedziałek 2018-03-05 godz. 14:45
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-05 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-09-08 godz. 13:20 do poniedziałek 2017-09-25 godz. 11:00 poniedziałek 2017-10-02 godz. 11:00 środa 2017-10-04 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2017-11-29 godz. 14:30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, obejmujące przebudowę oraz wszelkie dostawy lub usługi zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, budynku OSP przy ul. Chopina 32 w Pruszczu Gdańskim w ramach: 1) przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną:...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-29 14:30

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. J. Swis - Silistra Studio

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E