Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Trwa głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Przypominamy, że od 10 do 24 września trwa głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

W tym roku dzięki współpracy metropolitalnej szereg samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot umówiło się na jeden wspólny termin głosowania. Zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej promującej Budżet Obywatelski w Obszarze Metropolitalnym bowmetropolii.pl.

Przypominamy, że w pruszczańskim Budżecie Obywatelskim głosować można internetowo poprzez udostępniony elektroniczny formularz lub tradycyjnie do urny, znajdującej się w holu Urzędu Miasta w godzinach od 7.30 do 20.00.

Na portierni Urzędu Miasta można pobrać karty do głosowania, które są dostępne także w postaci elektronicznej na stronie internetowej miasta w zakładce Mieszkaniec / Budżet Obywatelski / Budżet Obywatelski 2019 / Głosowanie.

Informujemy, że każdy mieszkaniec, który ukończył w dniu głosowania 16 lat, może oddać swój głos na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszcz Gdański. W głosowaniu – tradycyjnym i internetowym – ważny jest PESEL i czytelne imię oraz nazwisko. Powtarzający się PESEL to nieważny głos.

Pamiętajmy:

  • Głosujemy jeden raz wypełniając kartę na zadania o wartości jednostkowej do 150 000 zł do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
  • Na karcie do głosowania możemy wybrać do pięciu zadań, przyznając im punkty z 5-stopniowej skali (od 1 do 5 punktów).
  • Głosowanie trwa od 10 do 24 września br. W przypadku wysyłki kart pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące głosowania:
https://www.pruszcz-gdanski.pl/769,glosowanie

Głosowanie online:
https://budzetobywatelski.pruszcz-gdanski.pl/2018/index2.php?option=vote&id=14&p=a