Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW

Gmina Miejska Pruszcz Gdański informuje, że zadanie pn. „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – edycja 2017” dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w formie dotacji, w kwocie 64 410 zł. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 302 478,73 zł. Środki pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wyniosły 18,2 % kosztów kwalifikowanych, czyli 55 092,55 zł.

W sumie w 2017 r. w Pruszczu Gdańskim w ramach ww. zadania zlikwidowano 23 piece węglowe, będące źródłem niskiej emisji i zastąpiono je nowej generacji piecami gazowymi.

Wszystkim mieszkańcom posiadającym piece węglowe (zwłaszcza te starej generacji, o niskiej sprawności cieplnej) przypominamy, że pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Podstawowe wady tych instalacji grzewczych to niekontrolowany i nieefektywny energetycznie proces spalania (brak automatycznego sterowania ilością spalanego paliwa, brak kontroli i dystrybucji powietrza wprowadzanego do komory spalania), intensywna, okresowa emisja produktów niepełnego spalania (tlenku węgla, zanieczyszczeń organicznych i sadzy) oraz możliwość spalania i współspalania odpadów, co znacząco wpływa na wzrost emisji toksycznych zanieczyszczeń. Temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Ponadto kominy domów jednorodzinnych stanowią źródło tzw. niskiej emisji ponieważ nie wyniosą zanieczyszczeń na dużą wysokość, przez co ich rozproszenie przez wiatr staje się niemożliwe.

Największe zagrożenie dla zdrowia człowieka niosą pyły. Rozmiar pyłów jest wyrażany w mikrometrach, zwanych też mikronami. Obawy specjalistów rodzą cząstki
o średnicy do 10 mikronów (PM10) oraz cząstki o średnicy 2,5 mikronów lub mniejsze (PM2,5). Niektóre z nich są na tyle małe, że z łatwością przenikają z płuc do krwi, tak jak cząsteczki tlenu. Frakcja najdrobniejszych cząsteczek, których średnica jest mniejsza niż 0,1 mikrometra, może nawet przejść do mózgu bezpośrednio przez nos. Dla porównania, ludzki włos ma średnicę 50-70 mikronów. Pyły wywołują oraz pogłębiają choroby układu oddechowego. Są powodem wielu schorzeń sercowo-naczyniowych. Mogą wpływać na centralny układ nerwowy i układ rozrodczy, a także powodować raka. Mogą też być jedną
z przyczyn przedwczesnej śmierci.

Niska emisja wpływa nie tylko na zdrowie człowieka. Zawarte w niej zanieczyszczenia oddziałują również na środowisko – powietrze, glebę, wodę, a także na organizmy żywe, które mogą akumulować szkodliwe substancje.

Mając na uwadze korzyści środowiskowe i zdrowotne płynące z eliminacji niskiej emisji zachęcamy mieszkańców do likwidowania pieców węglowych i zastępowania ich innymi, ekologicznymi źródłami ciepła.

Źródło: http://misja-emisja.pl/baza-wiedzy/

Poniżej przedstawiamy zbiorczy efekt ekologiczny jaki został osiągnięty podczas realizacji zadania pn. „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – edycja 2017”.

                                  

drukuj (Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E