Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

BROSZURA DOTYCZĄCA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

GŁOSOWANIE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

KIEDY ODBĘDZIE SIĘ GŁOSOWANIE?

18 września – 2 października 2017 r.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Każdy mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, który ukończył 16 rok życia najpóźniej w dniu głosowania.

Internetowo

Wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej.

Osobiście

Wrzucając karty do głosowania bezpośrednio do urny w Urzędzie Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00.

Korespondencyjnie

Wysyłając karty do głosowania pocztą na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański. O przyjęciu karty głosowania decydować będzie data stempla pocztowego.

ZASADY GŁOSOWANIA

Każdy mieszkaniec może zagłosować jeden raz, wypełniając kartę do głosowania na zadania  o wartości jednostkowej do kwoty 100 000 zł do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy wybranych projektach na karcie
do głosowania z jednoczesnym przyznaniem każdemu z wybranych zadań punktów w skali od 1 do 5, gdzie:

1 – oznacza najmniejszą ilość punktów,
5 – oznacza największą ilość punktów.

Głosujący wybiera maksymalnie pięć projektów. Zasada przyznawania punktów odbywa się metodą redukcji puli punktów według wzoru n-1, tzn. jeżeli jednemu projektowi przyznamy 5 punktów to następnemu możemy przyznać tylko 4, 3, 2 lub 1 punkt.

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż pięć pozycji, jest to traktowane jako głos nieważny.

W przypadku zaznaczenia projektu bez przyznania mu punktacji, głos zachowuje ważność, jednak nie­uzupełniona pozycja na karcie głosowania nie jest brana pod uwagę przy sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu poszczególnym zadaniom z listy.

W przypadku oznaczenia więcej niż jednego projektu tą samą liczbą punktów, głos zachowuje ważność, jednak nieprawidłowo wypełnione pozycje na karcie głosowania nie są brane pod uwagę przy sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu poszczególnym zadaniom z listy.

Wzór karty do głosowania został dołączony do broszury, którą otrzymali Państwo do domów. W razie potrzeby należy powielić druk w wyma­ganej liczbie kopii. Dodatkowo karty do głosowania są dostępne na portierni Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce „Mieszkaniec / Budżet obywatelski / Budżet obywatelski 2018 / Głosowanie”.

CO DALEJ?

16 października 2017 r. zostaną ogłoszone wyniki głosowania.

Do 23 października  2017 r. projekty, które uzyskały największą liczbę punktów w głosowaniu, zostaną ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018.

drukuj (GŁOSOWANIE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E