Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o projekcie dokumentu

Pruszcz Gdański, 6 września 2018 r.

GK.602.15.10.2018    /1

 

Informacja
o projekcie dokumentu oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu i o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.      

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy w związku z art. 54 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektów dokumentów ww. Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026..  

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem z dnia 11 lipca 2018 r. (znak: ONS.9022.1.26.2018.MS) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 31 sierpnia 2018 r. (wpływ: 5 września 2018 r..; znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.28.2018.AM.3) stwierdził, że w przypadku Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 przedmiotowy projekt dokumentu nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 46 pkt. 1 i 2 ww. ustawy i nie ma zatem podstaw prawnych do wyrażenia opinii w przedmiocie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Brak jest również podstaw prawnych do stwierdzenia wymagalności przeprowadzenia takiej oceny w trybie art. 46 pkt 3 oraz art. 47 ww. ustawy.

            Na podstawie art. 54 ust. 2 projekt dokumentu zostanie skierowany do postępowania z udziałem społeczeństwa Po zakończeniu procedury udziału społeczeństwa, projekt dokumentu zostanie przedłożony Radzie Miasta Pruszcz Gdański celem jego przyjęcia.

          Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu uwzględniono uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Biorąc pod uwagę opinię wyżej wymienionych organów i uwarunkowania określone
w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026..

Informację o projekcie dokumentu i o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 podano do publicznej wiadomości, tj. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim w Referacie Gospodarki Komunalnej oraz w lokalnej prasie.

drukuj (Informacja o projekcie dokumentu)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E