Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

KOMUNIKAT

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

o udziale społeczeństwa w opracowaniu

Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Zarząd Województwa Pomorskiego
zawiadamia, że:

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Z treścią projektu przedmiotowej aktualizacji Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce Sprawy do załatwienia – Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne – Plany i programy – Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 24 listopada do 14 grudnia 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania w salach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

  • dnia 6 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00 w Sali im. L. Bądkowskiego
  • dnia 14 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali 133C

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 14.12.2016 r. nie będą rozpatrywane.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E