Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego

Od 2 stycznia 2020 r. nowy nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego

Dotacja na usuwanie azbestu w 2020 r.

Po raz kolejny istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z budżetu miasta na usuwanie wyrobów zawierających azbest w naszym mieście.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w sobotę 14 grudnia 2019 r. odbędzie się na terenie Pruszcza Gdańskiego ostatnia w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców.

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że: Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”).

Zjawisko masowego skupiska gąsienic rusałki osetnika

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców osiedla przy ul. Sportowej i Wczasowej, których zaniepokoiły znaczne ilości ciemno ubarwionych gąsienic usytuowanych w rejonie zamieszkałych posesji ustalono, że przyczyną zaistniałej sytuacji jest trwające od maja br. zjawisko masowego skupiska rusałki osetnika (Vanessa carudi).

Uchwały antysmogowe Zarządu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że: przystępuje do sporządzenia projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

„Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji oraz preferencyjnego kredytu z Programu „Czyste powietrze”.

Listy dla Ziemi – apel najmłodszych o bycie po stronie natury

11 kwietnia startuje największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, w której uczestniczy ponad 130 tysięcy osób.

Projekt grantowy „Zielona Ławeczka”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie grantowym „Zielona Ławeczka”.

Zgaśmy światła 30 marca o godz. 20.30!

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy 188 państw świata, a ponad 13 tys. instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych. W samej Polsce w akcji wzięło udział prawie 80 miast.

Informacja dotycząca właściwej pielęgnacji drzew

Drzewa to dobro wspólne, o które każdy z nas jest zobowiązany dbać. Ponosimy odpowiedzialność za pogorszenie ich stanu lub też zniszczenie.

Informacja o projekcie dokumentu

Informacja o projekcie dokumentu oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o udziale społeczeństa

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje o możliwości zapoznania się z treścią dokumentacji, która obejmuje projekt dokumentu pn. Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

Badania drzew

Pod koniec kwietnia tego roku Referat Gospodarki Komunalnej zlecił wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu zdrowotnego i statyki 5 drzew zlokalizowanych na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Dzieci listy piszą i zmieniają świat

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W pięciu edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział ponad 1 000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników!

Godzina dla Ziemi w Pruszczu Gdańskim

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy prawie 180 państw świata.

Akcja „palenie od góry”

Referat Gospodarki Komunalnej UM Pruszcz Gdański, za namową mieszkanki naszego miasta, włączył się w akcję edukacyjną opisaną i zapoczątkowaną przez portal czysteogrzewanie.pl, propagujący poprawę kultury technicznej spalania węgla i drewna w Polsce.

Nie dokarmiaj gołębi, bo szkodzisz sobie i przyrodzie!

W ramach akcji Nie dokarmiaj, bo szkodzisz sobie i przyrodzie! prowadzonej przez urząd wiosną tego roku
i dotyczącą nie dokarmiania gołębi, zlecono wykonanie ekspertyzy w centrum miasta w zakresie sposobów zarządzania populacją gołębia miejskiego w celu ograniczenia jej negatywnego wpływu na estetykę miasta.

Dzieci piszą Listy dla Ziemi i proszą dorosłych, by byli po stronie natury

Gmina Miejska Pruszcz Gdański dołączyła do akcji LISTY DLA ZIEMI, największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce, w której uczestniczy prawie 200 tysięcy młodych osób i ich rodzin.

Apelujemy! Nie należy dokarmiać gołębi!

Akcja "Nie dokarmiaj, bo szkodzisz sobie i przyrodzie!" to akcja ekologiczna prowadzona w naszym mieście.

Godzina dla Ziemi w Pruszczu Gdańskim

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy 178 państw świata, a ponad 12 700 instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych w symbolicznym geście troski o planetę.

Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Stop spalaniu śmieci

Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim rozpoczęła akcję edukującą mieszkańców w zakresie spalania niedozwolonych i niebezpiecznych substancji w domowych piecach.

Powrót akcji „ŻÓŁTE KARTKI” – ostrzeżenie dla spalających odpady w domowych piecach

W związku z cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców akcją „Żółta kartka – ostrzeżenie dla spalających odpady w domowych piecach” Gmina Miejska Pruszcz Gdański informuje, że po raz kolejny rozpoczyna kampanię edukacyjną związaną z poprawą jakości powietrza w Pruszczu Gdańskim. 

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E