Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Działalność gospodarcza

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Rozwoju.
Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach.

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/                             
https://www.mr.gov.pl/

Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej prowadzi w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański – Referat Spraw Społecznych znajdujący się na parterze w pok. 7.

Zakres załatwianych spraw:

  • dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG),
  • dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
  • zawieszanie działalności gospodarczej,
  • wznawianie działalności gospodarczej,
  • wykreślanie wpisu do CEIDG,
  • udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed 1 lipca 2011 r.,
  • wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu wpisu z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.,

Wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) oraz podejmowania działalności gospodarczej znajdują się na stronach internetowych:
www.ceidg.gov.pl
www.biznes.gov.pl
www.epuap.gov.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony:

https://obywatel.gov.pl

Zachęcamy do wypełnienia wniosku do CEIDG przy pomocy kreatora elektronicznego, który poprowadzi przedsiębiorcę krok po kroku i na bieżąco wychwyci ewentualne błędy. Konieczne jest wówczas zapamiętanie nr kodu wniosku.

Uwaga !

Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w Urzędzie Gminy.

Jeśli chcesz złożyć wniosek bez wizyty w Urzędzie Gminy musisz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany ePUAP i zarejestrować się w systemie CEIDG.     

Profil zaufany ePUAP można założyć na stronie:
http://epuap.gov.pl/wps/portal


ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularz do wypełnienia elektronicznie:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania wniosku w urzędzie) wniosku o wpis do CEIDG.

ZMIANA DANYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularz do wypełnienia elektronicznie

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularz do wypełnienia elektronicznie

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=3

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania wniosku w urzędzie) wniosku. 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić lub wznowić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularz do wypełnienia elektronicznie

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=4

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania wniosku w urzędzie) wniosku.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularz do wypełnienia elektronicznie

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=5

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż dzień złożenia (podpisania wniosku w urzędzie) wniosku.

drukuj (Działalność gospodarcza)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E