Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała antysmogowa - stwórzmy ją wspólnie

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały antysmogowej oraz czynnego udziału w jej tworzeniu. W momencie wejścia w życie, największy wpływ będzie miała na osoby fizyczne, dlatego zachęcamy: przeczytaj a jeśli masz uwagi, zgłoś je koniecznie.

Zgodnie z projektem uchwały w instalacji dopuszcza się stosowanie wyłącznie następujących rodzajów paliw:

 • paliwa gazowego,
 • gazu płynnego LPG,
 • lekkiego oleju opałowego,

Zwolnienie od tego obowiązku dotyczy sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. brak jest dostępnej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja, potwierdzony przez operatora sieci lub gminę (w przypadku braku operatora sieci),
 2. źródło ciepła:
 1. kocioł na paliwo stałe na potrzeby ogrzewania będzie spełniać wymagania ekoprojektu,
 2. kominek będzie spełniać wymagania ekoprojektu.

Terminy:

Od dnia wejścia w życie uchwały nie można instalować urządzeń niespełniających wymagań uchwały za wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu lub dla budynków w których instalacja jest planowana, a pozwolenie na budowę jest ostateczne.

Od 1 stycznia 2021 r. zakaz spalania flotokoncentratów, mułów, miału, węgla brunatnego oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.

Do 1 lipca 2023 r. należy zlikwidować wszystkie instalacje spalające paliwa stałe o klasie poniżej 3 lub nieposiadające tabliczki znamionowej.

Do 1 lipca 2025 r. należy zlikwidować wszystkie instalacje spalające paliwa stałe o klasie 3 i 4.

Do 1 lipca 2035 r. należy zlikwidować wszystkie instalacje spalające paliwa stałe o klasie 5.

W przypadku rozbudowy sieci ciepłowniczej lub gazowej, po wejściu w życie uchwały, kotły i kominki spełniające wymagania ekoprojektu w budynku na działce przylegającej bezpośrednio do tych sieci powinny być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.

Na terenach posiadających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy stałej w kominkach spełniających wymagania ekoprojektu pod warunkiem, iż eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia na terenach sąsiadujących.

Podmiot eksploatujący instalację zobowiązany jest do wykazania organom uprawnionym do kontroli przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań uchwały antysmogowej:

 • dokumentacji technicznej urządzenia,
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników,
 • dokumentu potwierdzającego brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • kopii świadectwa jakości paliwa stałego,
 • dokumentację potwierdzającą datę oddania instalacji do eksploatacji.

 Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będą prowadzić w szczególności:

 1. Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast
 2. Straże miejskie i gminne,
 3. Policja,
 4. Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego,
 5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Z treścią projektu przedmiotowej uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 14 sierpnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk

 

drukuj (Uchwała antysmogowa - stwórzmy ją wspólnie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E