Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatur do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2019.

Nagrody Burmistrza Pruszcza GdańskiegoZgodnie z Uchwałą Nr XXII/201/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i warunków oraz trybu przyznawania dorocznej  nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatur:

do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2019.  

Nagroda może być przyznana osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:

 • organizacje pozarządowe działające w sferze kultury,
 • instytucje kultury,
 • stowarzyszenia twórców i artystów, instytucje i podmioty  zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej działające na terenie miasta,
 • szkoły,
 • radni,
 • media,
 • osoby fizyczne. 

2. Zgłoszenie kandydatury odbywa się na podstawie formularza wniosku umieszczonego na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
 • uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury.

4. Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 30 września 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20.

5. W przypadku wysłania wniosku pocztą o przyjęciu wniosku decydować będzie data stempla pocztowego.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • cofnięcia przez wnioskodawcę,
 • rezygnacji kandydata,
 • braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie określonym w  § 7 ust. 4 wyżej wymienionej uchwały.

Nagrodę przyznaje się, co roku z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na wniosek Kapituły, powołanej odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 • +48 58 775 99 38 – Sekretarz Miasta (pokój nr 24)
 • +48 58 775 99 72 – Referat Oświaty, Kultury i Sportu (pokój nr 5).

BURMISTRZ

/-/ Janusz Wróbel

drukuj (Nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E