Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja źródeł ciepła w Pruszczu Gdańskim

Informujemy o ponownej możliwości uzyskania dotacji z budżetu miasta na zadania związane z modernizacją źródeł ciepła i jednocześnie zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego.

W dniu 26 czerwca 2019 r. Rada Miasta Pruszcz Gdański przyjęła uchwałą Nr VII/84/2019, regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 22 lipca 2019 r. i wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Dotacja może być udzielona na zadania polegające na likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zastąpieniu go innym źródłem ciepła, w tym: węzłem cieplnym, systemem ogrzewania elektrycznego, kondensacyjnym kotłem olejowym, kondensacyjnym kotłem gazowym, powietrzną pompą ciepła, pompą ciepła odbierającą ciepło z gruntu lub wody, kolektorami słonecznymi czy mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Do udzielenia dotacji mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, a likwidacja ogrzewania węglowego dotyczy: jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków usługowych lub produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorca oraz jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osoba prawną. Kosztami kwalifikowanymi zadania, czyli takimi które podlegają dofinansowaniu, są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na:

1) dokumentację i nadzór techniczny,

2) demontaż źródła ciepła na paliwo węglowe,

3) zakup i montaż nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem, w tym koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (kolektor słoneczny, ogniwo fotowoltaiczne),

4) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju paliwa, jakim zastąpione zostanie ogrzewanie węglowe i wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

1) kotły opalane gazem, olejem opałowym:
a) 6.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

2) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

3) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
a) 20.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
b) 30.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,

4) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków:
a) 10.000 zł za zestaw wraz z instalacją,
5) kolektory słoneczne:
a) 8.000 zł za zestaw wraz z instalacją,

6) ogniwa fotowoltaiczne:
a) 15.000 zł za zestaw wraz z instalacją.

Powyżej przedstawiono ogólne założenia gminnego programu, który wspiera likwidację piecy węglowych.

Przy tej okazji należałoby również wspomnieć o podpisanym w dniu 10 lipca 2019 r. przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze” na ternie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Krótko mówiąc mieszkańcy naszego miasta będą mogli składać wnioski za pośrednictwem Gminy.

Program „Czyste powietrze” to rządowy program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. W ramach tego programu Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła tj. kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Ponadto, w ramach programu można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji oraz szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania przez Gminę oraz przez WFOŚiGW w Gdańsku zawarte są pod adresem http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/152255 oraz https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon.

Informacji udzielają również pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej
pod numerem telefonu +48 58 775 99 31.

drukuj (Modernizacja źródeł ciepła w Pruszczu Gdańskim)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E