Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zasady przyznawania miejsc i organizacji handlu okazjonalnego w okresie „Dnia Wszystkich Świętych”

Pruszcz Gdański, 08 sierpnia 2017 r.


GK.721.110.2017.WW
 

W związku ze zbliżającym się okresem „Dnia Wszystkich Świętych” przedstawiamy poniżej zasady przyznawania miejsc i organizacji handlu okazjonalnego.

 1. Niniejsze zasady dotyczą przyznawania miejsc i organizacji handlu okazjonalnego w okresie „Dnia Wszystkich Świętych” przy cmentarzach komunalnych na ul. Spokojnej i na ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim.
 2. Wyznacza się okres na handel okazjonalny, związany z „Dniem Wszystkich Świętych” od dnia 30 października do dnia 2 listopada.
 3. Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim do ostatniego dnia sierpnia każdego roku przygotowuje mapę z wyznaczonymi oraz zwymiarowanymi kwaterami przeznaczonymi na sprzedaż okazjonalną w okresie trwania „Dnia Wszystkich Świętych”. Kwatery będą ponumerowane.
 4. Urząd Miasta Pruszcz Gdański do dnia 29 października na podstawie map, o których mowa w pkt. 3 wyznaczy i ponumeruje kwatery w terenie.
 5. O przyznanie miejsca na cele handlowe może ubiegać się osoba prowadząca działalność gospodarczą, firma lub osoba fizyczna.
 6. Wnioski można składać od 5 września do 15 października w Referacie Gospodarki Komunalnej (ul. Krótka 4, pokój nr 4).
 7. W terminie po 15 października będzie istniała możliwość sprzedaży niewykupionych wolnych kwater.
 8. Wnioskodawca wypełnia wniosek w obecności pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Wnioskodawca wskazuje kwaterę, którą chce zająć. Przy wyborze kwater obowiązuje kolejność składania wniosków.
 9. Wnioskodawca może wystąpić o przyznanie maksymalnie 2 kwater przy każdym z cmentarzy komunalnych.
 10. Na podstawie wniosku Burmistrz Pruszcza Gdańskiego wydaje decyzję administracyjną wskazującą nr kwatery, ulicę oraz wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego.
 11. Decyzję o której mowa w pkt. 9 należy odebrać nie później niż 14 dni przed terminem zajęcia pasa drogowego.
 12. Osoba prowadząca handel zobowiązana jest posiadać w miejscu handlowym decyzję, o której mowa w pkt. 9 i okazać ją na żądanie pracownika Urzędu Miasta, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji.
 13. Sprzedaż okazjonalna podlega opłacie targowej. Przy składaniu wniosku należy wypełnić oświadczenie, które posłuży do naliczenia opłaty targowej.
 14. Na czas trwania „Dnia Wszystkich Świętych” przygotowany zostaje projekt zmiany organizacji ruchu drogowego, który będzie podany do publicznej wiadomości
  w prasie, na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nie wyklucza się, że ulice, przy których są wyznaczone kwatery na sprzedaż okazjonalną zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów. Dostawy towarów w takim przypadku będą musiały odbywać się ręcznie lub przy pomocy wózków magazynowych.
 15. Referat Gospodarki Komunalnej wyznaczy i wskaże na mapie, o której mowa w pkt. 3 miejsce ustawienia kontenera na odpady. Osoby prowadzące handel zobowiązane będą utrzymać porządek przy swoich kwaterach.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E