Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie zgłaszania kandydatur do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016.

         Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/201/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i warunków oraz trybu przyznawania dorocznej  nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięciaw dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

o g ł a s z a m  m o ż l i w o ś ć   z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t u r:

do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016.  

Nagroda może być przyznana osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:

1) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury,
2) instytucje kultury,
3) stowarzyszenia twórców i artystów, instytucje i podmioty  zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej działające na terenie miasta,
4) szkoły,
5) radni,
6) media,
7) osoby fizyczne. 

2. Zgłoszenie kandydatury odbywa się na podstawie formularza wniosku umieszczonego na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury.

4. Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 30 września 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20.

5. W przypadku wysłania wniosku pocztą o przyjęciu wniosku decydować będzie data stempla pocztowego.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie określonym w  § 7 ust. 4 wyżej wymienionej uchwały.

Nagrodę przyznaje się, co roku z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na wniosek Kapituły, powołanej odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 775 99 38 – Sekretarz Miasta (pokój nr 24) lub 58 775 99 72  – Referat Oświaty, Kultury i Sportu (pokój nr 5).

                                                    BURMISTRZ  

                                               /-/ Janusz Wróbel

 

Treść uchwały Nr XXII/201/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i warunków oraz trybu przyznawania dorocznej  nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury znajduje się w BIPie pod adresem http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/129654.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E