Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok.

Punkty Obsługi Podatników w  Urzędzie Skarbowym w  Pruszczu Gdańskim ul. I. Łukasiewicza 2 mieszczą  się  w Sali Obsługi Klienta - na parterze budynku. 

Stanowisko nr 1  

(wydawanie formularzy zeznań; przyjmowanie zeznań podatkowych )

Stanowisko nr 6, nr 7            

(informacja; przyjmowanie  zeznań  podatkowych )

Na  stanowiskach  nr 6 i nr 7  można uzyskać informacje  w zakresie:

  • wyboru odpowiedniego formularza zeznania rocznego;
  • tytułów uprawniających do odliczeń od dochodu lub podatku;
  • dokumentów uprawniających do dokonania odliczeń;
  • terminów i sposobu złożenia zeznania rocznego;
  • terminów i sposobu dokonania wpłaty podatku;
  • terminów i sposobu otrzymania zwrotu nadpłaty podatku;
  • konsekwencji wiążących się z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem zeznania rocznego.

Punkty są czynne:
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 8 00 do 15 00
w środy w godzinach od 8 00 do 18 00

Zeznania można przesłać drogą elektroniczną
Szczegóły na www.e-deklaracje.gov.pl

Zeznania należy składać w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. I. Łukasiewicza 2 w Sali Obsługi Klienta

Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok można przesłać listem poleconym na adres:

Naczelnik Urzędu Skarbowego
83-000 Pruszcz Gdański
ul. I. Łukasiewicza 2

Na stronie adresowej listu poleconego należy zamieścić: imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy oraz czytelny napis „ZEZNANIE PODATKOWE” i jeden z symboli formularzy zeznań podatkowych:  PIT – 36, 36 L, 37, 38 lub 39.

Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonywane są na rachunek Urzędu z adnotacją PIT – 36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38  lub PIT-39.

Nazwa banku i nr rachunku bankowego:
Narodowy Bank Polski O/O Gdańsk
63101011400200822223000000

Kasa jest czynna: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00
w środy w godzinach od 8.00 do 17.00

Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów: 773-16-59; 773-16-42;

Ostateczny termin składania zeznań podatkowych oraz zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok UPŁYWA 30 kwietnia  2014 roku.

Informacja dodatkowa

Nadpłaty podlegają zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego   zeznania  - art. 77 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r.  poz. 749 z późn. zm.).

Zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy podatnika – art. 77b § 1 pkt 1) ustawy Ordynacja podatkowa.

Nadpłata zwracana przekazem  pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu – art. 77b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Brak wpłaty zadeklarowanego podatku w terminie, skutkuje powstaniem zaległości podatkowej, od której naliczane są odsetki za zwłokę - art. 51 § 1 i art.53 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu deklaracji (zeznania) lub oświadczenia  - podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe  -  art.56  § 4  ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 186   z późn. zm.).
Tej samej karze podlega podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku -  art. 57 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy.

Podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację /zeznanie/ podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża podatek  na uszczuplenie  - podlega karze grzywny do  720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie  -  art.56 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy.
Jeżeli  kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w  56 § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych - art.56 § 2 ustawy Kodeks karny skarbowy.

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (8.400zł), sprawca czynu zabronionego określonego w 56 § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe -  art.56 § 3 ustawy Kodeks karny skarbowy.

Mandatem  karnym można nałożyć karę grzywny w granicach od jednej dziesiątej do podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2014r. wartość minimalnego wynagrodzenia wynosi 1680zł).

Nr telefonu, pod którym można składać skargi i wnioski:

773-16-25 – Naczelnik Urzędu, Z - ca Naczelnika;

Szybszy zwrot PIT? – to możliwe, rozlicz się elektronicznie!

 

 

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E