Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarządzenie nr 495/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 495/2016

BURMISTRZA PRUSZCZA  GDAŃSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

          Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz załącznika do uchwały Nr XXVI/230/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E