Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Załącznik do Protokołu z dnia 02.02.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonano wyboru ofert zgodnie z poniższym wykazem:

Lp

Nazwa organizacji/instytucji

Punktacja

Kwota wnioskowana

[zł]

Kwota przyznana

[zł]

 

 

Zadania

 

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Wrotkarskie "GDAŃSKIE LWY"

 

35 pkt

 

2.986,40

 

0

„Warsztaty Wrotkarskie”

Termin zadania:  01.04.2016-30.11.2016;

Miejsce wykonania zadania: boiska, place, ścieżki rekreacyjne, ulice wyłączone z ruchu- Pruszcz Gdański i inne miejscowości/gminy, w których odbędą się zawody Pucharu Kaszub;

- nauka lub doskonalenie jazdy na wrotkach lub rolkach;

Adresaci: mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, którzy mają chęć wziąć udział w zajęciach, ok. 400 osób.

 

2.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Koszykówki BRYZA Pruszcz Gdański

64,17 pkt

 

8.000

 

6.500

„Szkolenie sportowe w koszykówce”

Termin zadania:  15.01.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: obiekty sportowe przy szkołach podstawowych w Pruszczu Gdańskim;

- szkolenie sportowe z koszykówki, zajęcia treningowe minimum 2 razy w tygodniu;

Adresaci: dziewczęta i chłopcy ze szkół Podstawowych na terenie Pruszcza Gdańskiego - minimum 25 osób.

3.

 

UKS "POLONIA"

 

60,5 pkt

 

5.340

 

2.500

„Sport i rekreacja dla wszystkich od wiosny do zimy”

Termin zadania: 05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: obiekty sportowe Zespołu Szkół Nr 2 i Miasta Pruszcz Gdański;

- zajęcia na pływalni oraz zajęcia z piłki siatkowej;

Adresaci: uczniowie ZS Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (trzy grupy raz w tygodniu po 2 godziny).

4.

UKKS "Biała Królowa"

Braki formalne oferty

 

4.000

 

0

„Organizacja szkolenia zawodników UKKS "Biała Królowa" sekcja szachowa”

Termin zadania: 01.02.2016-31.11.2016;

Miejsce wykonania zadania: salka szkoleniowa klubu UKKS "Biała Królowa" i sale sparingowe w miejscach przeprowadzanych zawodów;

- zajęcia pozalekcyjne z szachów (4h w tugodniu) oraz zawody szachowe na terenie woj. pomorskiego;

Adresaci: młodzież chcąca grać w szachy z Pruszcza Gdańskiego i gminy Pruszcz Gdański.

5.

UKKS "Biała Królowa"

Braki formalne oferty

 

1.700

 

0

„Organizacja Jesiennego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w 2016 r.”

Termin zadania: 15.11.2016-29.11.2016;

Miejsce wykonania zadania: aula przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim;

- impreza szachowa z podziałem na  1 lub 3 grupy turniejowe;

Adresaci: ok. 120 zawodników  z regionu i innych państw.

6.

 

UKS "TALENT"

 

60,67 pkt

 

5.100

 

1.000

„Tenis sportem dla każdego”

Termin zadania: 05.02.2016-20.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: korty tenisowe przy CKiS w Pruszczu Gdańskim;

- treningi tenisowe, zabawy tenisowe, otwarte turnieje, zajęcia ogólnorozwojowe;

Adresaci: ok. 30-40 osób uczęszczających na zajęcia (dzieci i młodzież w wieku 5-6 lat, 8-10 lat, 10-12 lat)  i ok. 60-80 uczestników turniejów.

7.

 

Fundacja Pomorski Instytut Edukacji

 

Braki formalne oferty

 

5.800

 

0

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki sportowej i akrobatyki”

Termin zadania: 29.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: Pracownia Twórczego Rozwoju Edukacyjny Zakątek przy ul. Kochanowskiego 2 w Pruszczu Gdańskim.

- dwa rodzaje szkoleń sportowych: gimnastyka sportowa i akrobatyka - dwa razy 2 tygodniu po 60 minut;

Adresaci: 20 dzieci i młodzieży zamieszkujących w Pruszczu Gdańskim.

8.

 

Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim

 

19,33 pkt

 

8.400

 

0

„Integracyjne wakacje letnie dzieci i młodzieży”

Termin zadania:  27.06.2016-31.08.2016;

Miejsce wykonania zadania: dom katechetyczny przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim i wyjazdy integracyjne woj. pomorskie;

- aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji, wycieczki kulturalno-integracyjne, zajęcia sportowe, treningi zachowań.

Adresaci: dzieci i młodzież z Pruszcza Gdańskiego z rodzin biednych i zagrożonych patologiami społecznymi.

9.

 

Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim

 

67,67 pkt

 

4.650

 

3.000

„Sportowy festyn rodzinny o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański”

Termin zadania: 11.06.2016-31.07.2016;

Miejsce wykonania zadania: teren przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim oraz rzeka Radunia;

- jednodniowe zawody (rekreacja i turystyka wodna, nauka bezpiecznego zachowania na wodzie, ratownictwo wodne, turystyka kajakowa);

Adresaci: dzieci i młodzież z rodzinami (200 osób) z terenu Pruszcza Gdańskiego.

10.

 

UKS "RADUNIA"

 

72,67 pkt

 

8.000

 

4.500

„Zajęcia rekreacyjno-sportowe - najlepszy sposób spędzania czasu wolnego"

Termin zadania: 05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: obiekty sportowe przy ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim;

- turnieje i zawody sportowe (mini-siatkówka, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka halowa, miting lekkoatletyczny) oraz ćwiczenia i zabawy rekreacyjno-ruchowe (piłka siatkowa, nożna, ręczna, koszykowa i unihokej) - 3 razy w tygodniu po godzinie każda grupa;

Adresaci: młodzież szkolna ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

11.

 

Sportowy Klub Taekwon-do "AN-DO" w Pruszczu Gdańskim

 

 

78,33 pkt

 

15.400

 

 

14.000

 

 

„Szkolenie dzieci i młodzieży przez kluby sportowe . Udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia w dyscyplinie: TAEKWON-DO ITF”

Termin zadania:  05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: szkolenie w Pruszczu Gdańskim, zawody/eliminacje na terenie kraju, seminaria szkoleniowe za granicą;

- zajęcia taekwon-do w 4 grupach, uzupełniające zajęcia basenowe, zawody taekwon-do, seminarium i egzamin na stopnie mistrzowskie;

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.

12.

 

Akademia Sportu Piłeczka

 

53 pkt

 

25.900

 

2.500

„Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach piłki nożnej”

Termin zadania: 03.02.2016-20.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: sale gimnastyczne i obiekty sportowe na terenie Pruszcza Gdańskiego i całego kraju;

- zajęcia sportowe, szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich;

Adresaci: ok. 60 dzieci i młodzieży z Pruszcza Gdańskiego (roczniki 2007, 2008, 2009, 2010).

 

13.

 

UKS MARATON

 

66,17 pkt

 

1.650

 

1.500

„Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”

Termin zadania:  05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: SP Nr 3: zajęcia na sali gimnastycznej oraz boisku Orlik;

- zajęcia sportowe z piłki siatkowej (1 raz w tygodniu po 90 minut);

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.

14.

 

UKS MARATON

 

54 pkt

 

1.950

 

0

„Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”

Termin zadania:  05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: SP Nr 3: zajęcia na sali gimnastycznej oraz boisku Orlik, krytej pływalni, terenach zielonych przy szkole;

- zajęcia ogólnorozwojowe, lekkoatletyczne, z pływania (2 razy w tygodniu po 45 minut);

Adresaci: dziewczęta i chłopcy klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 3.

15.

 

UKS MARATON

 

68 pkt

 

2.520

 

2.000

„Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”

Termin zadania:  05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: SP Nr 3: zajęcia na sali gimnastycznej oraz boisku Orlik;

- zajęcia sportowe z piłki nożnej (raz w tygodniu po 90 minut);

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (liczebność grupy do 15 osób).

16.

 

UKS MARATON

 

53,67 pkt

 

2.520

 

0

„Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”

Termin zadania:  05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: SP Nr 3: zajęcia na sali gimnastycznej oraz boisku Orlik;

- zajęcia sportowe realizowane na podstawie gier i zabaw w oparciu o piłkę ręczną (raz w tygodniu po 90 minut;

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (liczebność grupy do 15 osób).

17.

 

MKS CZARNI Pruszcz Gdański

 

69,83 pkt

 

16.200

 

6.000

„Wielki sport - kształtowanie charakteru, dążenie do doskonałości”

Termin zadania:  05.02.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: obiekty CKiS, obiekty sportowe szkół w Pruszczu Gdańskim, obiekty sportowe w miejscu organizacji obozów sportowych i inne obiekty w tym Klubów Sportowych zrzeszonych w PZPN.

- prowadzenie rozgrywek sportowych z piłki nożnej, zawody ligowe, turniejowe, krajowe, międzynarodowe, obozy sportowe.

Adresaci: dzieci i młodzież zrzeszona w MKS CZARNI Pruszcz Gdański, w wieku 6-18 lat (10 drużyn rozgrywkowych).

18.

 

 

UKS "Jantar"

 

 

61,5 pkt

 

1.000

 

0

„Otwarte mistrzostwa Pruszcza Gdańskiego w szachach szybkich”

Termin zadania:  01.03.2016-12.04.2016;

Miejsce wykonania zadania: CKiS w Pruszczu Gdańskim;

- jednodniowe zawody szachowe;

Adresaci: dzieci i młodzież z Miasta Pruszcz Gdański, ok. 50 osób.

 

19.

 

UKS "Jantar"

 

61,33 pkt

 

1.000

 

0

„XIII Otwarty Turniej Szachowy Pamięci Jerzego Ossoryja-Cierpickiego”

Termin zadania:  31.10.2016-08.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: CKiS w Pruszczu Gdańskim;

- jednodniowe zawody szachowe;

Adresaci: dzieci i młodzież z Miasta Pruszcz Gdański, ok. 50 osób.

 

20.

 

UKS "Olimpijczyk"
 

 

66 pkt

 

8.100

 

6.500

„Wspieranie szkolenia sportowego oraz prowadzenie rozgrywek sportowych wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pruszcz Gdański”

Termin zadania:  07.01.2016-31.12.2016;

Miejsce wykonania zadania: hale sportowe miasta Pruszcz Gdański, woj. pomorskiego oraz areny ogólnopolskie;

- zajęcia treningowe z piłki siatkowej (4 grupy, 3 razy po 1,5 h dla każdej grupy), szkolenia młodzików 2 razy w tygodniu, rozgrywki i turnieje sportowe, obóz sportowy;

Adresaci: uczniowie pruszczańskich szkół podstawowych (chłopcy i dziewczęta) - ok. 36 uczestników zajęć i ok. 30 uczestników obozu sportowego.

 

Razem

 

130.216,40

50.000

 

 

 

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E