Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu  sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2019 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie Nr 5) z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru ofert zgodnie z poniższym wykazem:

Ogłoszenie wyników otawrtego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 4) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 3) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu Działalności na rzecz osób dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej.

Ogłoszenie nr 2 z dnia 28 listopada 2018 r. o otwartym konkursie ofert. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej.

Ogłoszenie nr 1 z dnia 28 listopada 2018 r. o otwartym konkursie ofert. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Komunikat Burmistrza w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji projektu programu współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 26 października – 2 listopada 2018 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru ofert

Ogłoszenie wyników konkursu z działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie wyników konkursu z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu  sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2018 r. dokonano wyboru projektów i przyznano dotacje celowe

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (nr 1)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruszczu Gdańskim, w okresie nie dłuższym niż od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (nr 2)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, dokonano wyboru oferty zgodnie z poniższym wykazem.

Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 828/2017  Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 827/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 827/2017  Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszenie nr 2 z dnia 29 listopada 2017 r. o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie nr 1 z dnia 29 listopada 2017 r. o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Nabór na kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji

Zapoznaj się z informacją o przebiegu i wynikach konsultacji projektu programu współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zadania wymienione w załączonym projekcie uchwały, do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocja zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Dokonano wyboru ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2017 r. dokonano wyboru projektów.

II edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation

II edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation - dedykowana organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - na prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruszczu Gdańskim, dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta z zaburzeniami psychicznymi, dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr 519/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 519/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Otwarte konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie uchwały Nr XI/133/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz kontroli ich wykorzystania, ogłasza otwarte konkursy projektów.

Zarządzenie nr 495/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 495/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie nr 489/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 486/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 25 listopada 2016 r.

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Zarządzenie nr 485/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 25 listopada 2016 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nabór na członków komisji konkursowych na rok 2017

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017.

„Możemy więcej i lepiej” - Akademia współpracy finansowej JST-NGO na Pomorzu

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Pokolenia zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu, dotyczącym finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji Programu współpracy miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Pruszcz Gdański do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z działu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym  dokonano wyboru ofert.   

Wyniki otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie nr 6 o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie nr 6 z dnia 22 stycznia 2016 r.  o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wyniki otwartego konkursu

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu  sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2016 r. dokonano wyboru projektów i przyznano dotacje celowe.

Wyniki otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 3)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie nr 5 o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie nr 5 z dnia 12 stycznia 2016 o otwartym konkursie ofert  na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, dokonano wyboru oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Pruszcza Gdańskiego na organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonano wyboru oferty.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Otwarty konkurs ofert nr 1

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert nr 2

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Komunikat

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2016.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 7 – 14 października 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r.

Konsultacje projektu i programu współpracy

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zadania wymienione w załączonym projekcie uchwały, do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Bezpłatne warsztaty dla Instytucji Otoczenia Biznesu - Słupsk, 6-9 lipca 2015 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dla organizacji pozarządowych, w dniach 6-9 lipca 2015 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas wakacji, dokonano wyboru ofert.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

Burmistrz Pruszcz Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Forum Organizacji Pozarządowych

Starosta Gdański oraz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego na Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Konkurs Funduszu Akumulator Społeczny

Zachęcamy do udziału w drugim konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach P FIO.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z działu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas ferii zimowych, dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonano wyboru ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 3)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie nr 6 o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na ochronę i promocję zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów (rozwój sportu)

Wyniki otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2015 r. dokonano wyboru projektów i przyznano dotacje celowe.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (Środowiskowy Dom Samopomocy)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Pruszcza Gdańskiego na organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (autyzm)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie nr 3 o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Komunikat

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2015.

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 27 października - 3 listopada 2014 r. zgodnie z uchwałą nr XLVIII/417/10 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zadania wymienione w załączonym projekcie uchwały, do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonano wyboru oferty zgodnie z poniższym wykazem.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta  z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, dokonano wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Pruszcza Gdańskiego na organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonano wyboru oferty.

Otwarty konkurs ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Otwarty konkurs ofert – wypoczynku dzieci i młodzieży

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Komunikat

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2014.

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski o przyznanie dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski o przyznanie dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E