Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Grunwaldzka 71 A, 83-000 Pruszcz Gdański

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SAMODZIELNY REFERENT DS. TECHNICZNO – BUDOWLANYCH
oferta nr 5/2019 z dnia 14.05.2019 r.


Przewidywany termin zatrudnienia: 01.08.2019 r.

1.Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, budowlane,
b) samodzielność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy,
c) znajomość pakietu biurowego MS Office (Excel, Word), umiejętność obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych,
d) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz w zakresie kosztorysowania,
b) znajomość zasad funkcjonowania samorządu oraz kompetencji jego organów,
c) umiejętność rozumienia i stosowania prawa
d) uprawnienia budowlane.

3. Zakres skrócony wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

a) pomoc w prowadzeniu całokształtu prac związanych z realizacją inwestycji planowanych z  budżetu Miasta oraz rocznego planu remontów Zakładu,
b) prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,
c) prowadzenie, koordynowanie wymaganych przeglądów w budynkach komunalnych oraz realizacja zleceń pokontrolnych,
d) bieżące monitorowanie, analizowanie stanu technicznego komunalnego zasobu mieszkaniowego,
e) odczytywanie urządzeń pomiarowych (piwnice, klatki schodowe, poddasza, studnie wodomierzowe),
f) współpraca z referatami Urzędu Miasta,
g) obsługa najemców lokali komunalnych w zakresie spraw technicznych.

 4. Warunki pracy:

a) umowa o pracę: pierwsza zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy,
b) praca  biurowa, wykonywana w siedzibie Zakładu (w zależności od potrzeby – również w  terenie),
c)  stałe godziny pracy: 7.00 – 15.00,  wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo.

5. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia, Zakład zatrudniał osoby niepełnosprawne.

6. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub pocztą,

(adres Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Grunwaldzka 71 A, 83-000 Pruszcz Gdański) z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Samodzielny referent ds. techniczno – budowlanych oraz na adres e-mail sekretariat@znk.pruszczgd.pl

w terminie do 31.05.2019 r. Decyduje data wpływu do Zakładu.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu. 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E