Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2020”, realizowanego w roku 2018.

 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy  ul. Grunwaldzkiej 20,

ZAPRASZA

do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020”, realizowanego w roku 2018.

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 48 oraz art. 48 b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1938, poz. 1321, poz. 1428, poz. 2110, poz. 2217, poz. 2361, poz. 2434; z 2018 r. poz. 107, poz. 138, poz. 650, poz. 697, poz. 730, poz. 858, poz. 912, poz. 932, poz. 1115, poz. 1128; z 2014 r. poz. 1138).

Konkurs dotyczy realizacji w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020”, przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/469/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r., opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański pod adresem: http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/144081.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W celu usprawnienia realizacji programu polityki zdrowotnej Burmistrz Pruszcza Gdańskiego może powierzyć wykonanie ww. programu kilku oferentom, po najniższej wskazanej cenie.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych w roku 2018 w budżecie miasta zaplanowano na ten cel kwotę 60 000,00 złotych.

Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, pokój nr 7 codziennie od godz. 8:00 do godz. 15:00. 

Umowy na realizację programu zawarte zostaną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Ustala się:

  1. termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz.15:30,
  2. rozstrzygnięcie  konkursu do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń nastąpi od dnia podpisania umowy, a zakończenie planowane jest na koniec listopada 2018 r.

Ofertę pod rygorem odrzucenia należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 15:30 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęcią oferenta) z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu szczepień przeciwko grypie w 2018 r.” w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, przy  ul. Grunwaldzkiej 20.

Oferta przesłana pocztą lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do sekretariatu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty, zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Realizator programu polityki zdrowotnej będzie zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających z RODO[1] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).


[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E