Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 191/2015
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2 września 2015 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na świadczenie zdrowotne w zakresie programu pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy  ul. Grunwaldzkiej 20,

ZAPRASZA

do składania ofert w konkursie na świadczenie zdrowotne w zakresie programu pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 581, poz. 396; z 2014 r. poz. 1491).

Konkurs dotyczy programu pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”, przyjętego Uchwałą Nr XI/85/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r., opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański pod adresem:

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/120996.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

W celu usprawnienia realizacji programu zdrowotnego, w przypadku wyrażenia zgody przez pozostałych oferentów, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego może powierzyć wykonanie programu zdrowotnego kilku oferentom, po najniższej wskazanej cenie.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych w budżecie miasta, zaplanowano na ten cel kwotę 60 000,00 złotych. Koszt jednego badania nie może przekroczyć kwoty 35,00 złotych brutto.

Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, pokój nr 7 codziennie od godz. 800 do 1500

Umowy na realizację programu zawarte zostaną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Ustala się:

  1. termin składania ofert do dnia 18 września 2015 r. do godz.1530,
  2. termin otwarcia ofert w dniu 21 września 2015 r. o godz.1200,
  3. rozstrzygnięcie konkursu do dnia 23 września 2015 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń nastąpi od dnia podpisania umowy, a zakończenie planowane jest na koniec listopada.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem siedziby oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2015 r.”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Uwaga!!!

Sprostowanie  szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”. Zarządzenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 196/2015 z dnia 3 września 2015 r

Zarządzenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 196/2015 z dnia 3 września 2015 r.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E