Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zapytanie ofertowe (data dodania: 28.06.2018 r.)

TI.7011.305.2018                                                                                  Pruszcz Gdański 26.06.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Pruszcz Gdański składa zapytanie ofertowe o cenę sprawowania kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego (kod CPV 71247000) nad następującym zadaniem: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim.

w branży hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Przewidywany okres realizacji : lipiec 2018 – wrzesień 2018 r.

Nadzór gwarancyjny: wrzesień 2018 – wrzesień 2023 r.

Wartość robót budowlanych brutto: 315 678,86 zł

Zamówienie dotyczy sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii.” polegające na budowie pomostu wraz z małą architekturą w ramach przystani przy CKiS w km 8+900 rzeki oraz budowie pomostu wraz z małą architekturą w ramach przystani przy Faktorii w km 10+950 rzeki. Kod CPV 45.24.20.00-5; 45.24.21.00-6.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać oddzielnej wyceny dla każdego z w/w wymienionych okresów sprawowania nadzoru. 

Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 35 w Pruszczu Gdańskim oraz na stronie Urzędu Miasta, Zamówienia Publiczne, przetarg nieograniczony na zadanie: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim.  Postępowanie ZP.271.6.2018.

ZAŁĄCZNIKI:

Integralną część zapytania stanowi projekt umowy o usługę nadzoru inwestorskiego

Kontakt telefoniczny: Krzysztof Chlewiński, tel. 058 775 99 37

Oferty należy składać do 06 lipca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim lub e-mail chlewinski@pruszcz-gdanski.pl .

Składając ofertę, oferent wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zobowiązuje się je stosować w związku z wykonywaniem Umowy.

drukuj (Zapytanie ofertowe (data dodania: 28.06.2018 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E