Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Umowa na rozbudowę drogi nr 226 podpisana

05 października 2016 r. w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, w obecności Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla, oraz Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, podpisano umowę dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226.

Umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i firmą Strabag Sp. z o.o., dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót wynosi niemal 38 mln zł. 85 proc. tej kwoty tj. 32,2 mln zł, to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa. Decyzję o dofinansowaniu projektu podjął Zarząd Województwa Pomorskiego w kwietniu br.
Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie szczegółowo opisanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wytycznych, przekazanych wykonawcom na etapie przetargu. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę projektu i robót budowlanych planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2017 roku. Po zmodernizowanej drodze kierowcy pojadą rok później – w czerwcu 2018 roku.

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach: węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański (odcinek A) i Pruszcz Gdański – Przejazdowo (odcinek B), o łącznej długości ok. 9,3 km.
Odcinek A obejmuje zakres od węzła „Rusocin” autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (długość ok. 2 km).
Odcinek B obejmuje zakres od skrzyżowania z ul. Przemysłową w Pruszczu Gdańskim (tzw. Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego) do węzła „Gdańsk Wschód” Południowej Obwodnicy Gdańska (długość ok. 7,3 km). Odcinek A przebiega na terenie miasta Pruszcz Gdański (ul. Zastawna), natomiast odcinek B prowadzi przez tereny wiejskie, przecinając miejscowości: Rokitnica, Mokry Dwór, Wiślina i Dziewięć Włók.

Rozbudowa istniejącego układu drogowego będzie polegała m. in. na poprawie parametrów technicznych drogi do klasy G wraz z poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego, w szczególności na: zwiększeniu nośności drogi do 115 kN/oś, ujednoliceniu przekroju poprzecznego jezdni w przekroju drogowym do 7,0 m; korekcie nienormatywnych łuków poziomych i pionowych; przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi; przebudowie chodników, dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, budowie nowych zatok autobusowych, wykonaniu elementów uspokojenia ruchu drogowego w tym azylów dla pieszych, odgięć toru jazdy, przebudowie oraz budowie obiektów mostowych w m. Mokry Dwór na rz. Motława i rz. Czarna Łacha oraz przebudowie i budowie przepustów, przebudowie pozostałych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, zjazdów, zapewnieniu poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowie lub budowie rowów drogowych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz miejscach wymaganych przepisami i miejscach gdzie wynika to z bezpieczeństwa uczestników ruch, przebudowie przejazdu kolejowego w Pruszczu Gdańskim, przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

  • Podpisanie umowy na rozbudowę drogi nr 226 (A.Moczulski)
    Podpisanie umowy na rozbudowę drogi nr 226 (A.Moczulski)
  • Podpisanie umowy na rozbudowę drogi nr 226 (A.Moczulski)
    Podpisanie umowy na rozbudowę drogi nr 226 (A.Moczulski)

drukuj ()

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E