Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte dnia 28 grudnia 2015 r. przez Sejm. Są to:

  1. prawo dziecka od 4 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,
  3. obowiązek szkolny od 7 roku życia,
  4. prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr V/23/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański oraz w uchwale Nr VII/50/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/126578

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce w terminie od 1 do 10 lutego 2016 r.

Terminy naboru

ZARZĄDZENIE Nr 299/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.
http://e-bip.pl/Start/51/ActDetails/125619

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Pruszczu Gdańskim na rok szkolny 2016/2017 nie będzie przeprowadzany z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w Przedszkolu Publicznym Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 4.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E