Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia”

ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 „KRÓLA MACIUSIA” W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

Szanowni Państwo,

W związku z utworzeniem Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz uruchomieniem 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach rządowego programu MALUCH 2013 informuję, że w terminie od 13 do 27 grudnia 2013 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyjęcie dzieci do ww. placówki.

Formularz wniosku można pobrać osobiście w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, pok. nr 5 lub skorzystać z wersji elektronicznej PONIŻEJ:

Warunki, które muszą być spełnione, by dziecko mogło uczęszczać do żłobka:

  • dziecko wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi lub rodzicem/opiekunem prawnym samotnie je wychowującym musi stale zamieszkiwać w mieście Pruszcz Gdański,
  • wiek od 20 tygodnia do 3 lat.

W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci:

  • obojga rodziców/opiekunów prawnych czynnych zawodowo lub uczących się w systemie dziennym lub wychowywane samotnie przez pracującego rodzica/ opiekuna prawnego lub uczącego się w systemie dziennym,
  • których rodzice są osobami niepełnosprawnymi, wobec których orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy czy do samodzielnej egzystencji,
  • obojga rodziców/opiekunów prawnych pozostających bez zatrudnienia lub przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych i zarazem planujących powrót na rynek pracy,
  • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
  • rodziców uzyskujących niskie dochody na osobę w rodzinie.

Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci przyjętych w procesie rekrutacji jak również możliwości organizacyjnych żłobka.

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym).

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami, podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych należy składać osobiście w Referacie Oświaty, Kultury  i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20 (pok. nr 5) od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Kwalifikacji wniosków dokona Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji rekrutacyjnej poprzez wywieszenie list przyjętych do żłobka dzieci na tablicy ogłoszeń w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” oraz w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, nie później niż do 10 stycznia 2014 r.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E