Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zbiórka choinek naturalnych

Wykaz punktów zbiórki choinek naturalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.

W mieście pojawiły się nowe pojemniki na odpady

Przy ulicy Grunwaldzkiej 10 zakończono montaż estetycznych i wygodnych w użyciu pięciu podziemnych pojemników na odpady suche, mokre, papier i tworzywo sztuczne.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

16 grudnia 2017 r. (sobota) odbędzie się ostatnia w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Przypominamy, że w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. częstotliwość odbioru odpadów mokrych z zabudowy jednorodzinnej określona jest jako jeden raz na dwa tygodnie.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Przypominamy, że w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbiór tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz w miesiącu, tj. w pierwszą sobotę miesiąca.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Informujemy, że od 23 października 2017 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów suchych z zabudowy jednorodzinnej.

GPSZOK w Pruszczu Gdańskim

Coraz większą popularnością wśród mieszkańców Pruszcza Gdańskiego cieszy się miejski punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, działający przy ulicy Kupieckiej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 30.09.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafy, biurka, dywany, wykładziny itp.

Śmieci – po nowemu w Pruszczu Gdańskim

Mając na uwadze dotychczasowe sugestie mieszkańców wraz z nową umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w Państwa domach usprawniony został system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Informacja dotycząca odbioru odpadów w czasie remontu ul. Korzeniowskiego na odcinku od ul. Plater do ul. Wyczółkowskiego

Informujemy, że w związku z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim przebudową ul. Korzeniowskiego i trudnościami z dojazdem pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Plater do ul. Wyczółkowskiego) zmienia się organizacja odbioru odpadów na czas budowy ulicy.

Worki dla zabudowy jednorodzinnej

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017 r. firma odbierająca odpady komunalne rozpoczęła dostarczanie worków na surowce wtórne dla zabudowy jednorodzinnej.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2017 r. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 13 maja 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafy, biurka, dywany, wykładziny itp.

Zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, iż w związku  ze zmianą przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami,  do dnia 22 stycznia 2016 r. podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenia tutejszego Organu wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) obowiązane były uzyskać nowe decyzje  z zakresu gospodarowania odpadami, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zbiórka choinek naturalnych

Zbiórka choinek naturalnych odbędzie się w dniach 21.01.2017 r. oraz 11.02.2017 r. we wskazanych punktach na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że 17 grudnia 2016 r. (sobota) odbędzie się ostatnia w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafy, biurka, dywany, wykładziny itp. Odpady te należy wystawić do godz. 8.00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

Wielkogabarytem nie są takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z budów i remontów, opony. Tego rodzaju odpady można bezpłatnie oddać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim w godzinach otwarcia tego punktu. Punkt ten czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00.

Poza wyznaczonymi dwa razy w roku objazdowymi zbiórkami wielkogabarytów można je również przekazać do GPSZOK.

Plakat dotyczący zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Przypominamy, że od 1 listopada 2016 r. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej. Dotychczasowa częstotliwość odbioru odpadów mokrych z jednego razu w tygodniu zmienia się na jeden raz na dwa tygodnie, zaś tworzyw sztucznych zamiast odbioru w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca odbiór odbywać się będzie raz w miesiącu, tj. w pierwszą sobotę miesiąca.

Strażnicy sprawdzą umowy na wywóz śmieci

Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim z dniem 03.10.2016r. rozpoczęła akcję kontrolowania  punktów handlowo-usługowych na terenie naszego miasta pod względem przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XXII/209/2016.

Informacja dotycząca odbioru odpadów w czasie remontu ul. Korzeniowskiego na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Gałczyńskiego

Informujemy, że w związku z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim przebudową ul. Korzeniowskiego zmienia się organizacja odbioru odpadów na czas budowy ulicy.

Reklamacje dot. odbioru odpadów

Zgodnie § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XXII/210/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

Informacja dotycząca odbioru odpadów w czasie remontu ul. Korzeniowskiego na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Tuwima

Informujemy, że w związku z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim przebudową ul. Korzeniowskiego i trudnościami z dojazdem pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Gałczyńskiego do ul. Tuwima), ul. Majkowskiego i ul. Narutowicza zmienia się organizacja odbioru odpadów na czas budowy ulicy.

Informacja dotycząca odbioru odpadów w czasie remontu ul. Korzeniowskiego

Informujemy, że w związku z przebudową ul. Korzeniowskiego dla mieszkańców ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego i ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Kopernika do ul. Plater) na czas budowy ulicy zostaną utworzone dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Informujemy, że w związku ze świętami przypadającymi we wtorek 3 maja 2016 r. i w czwartek 26 maja 2016 r. w pierwszych dniach po świętach mogą nastąpić przesunięcia o jeden dzień w terminach odbioru odpadów suchych i mokrych.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Informujemy, że w związku ze świętem przypadającym w poniedziałek 28 marca 2016 r. (Poniedziałek Wielkanocny) w pierwszych dniach po święcie mogą nastąpić przesunięcia o jeden dzień w terminach odbioru odpadów suchych.

Zbiórka wielkogabarytów

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 30.04.2016 r.

Zbiórka choinek naturalnych

Zbiórka choinek naturalnych odbędzie się w dniach 16.01.2016 r. oraz 06.02.2016 r. we wskazanych poniżej punktach na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Komunikat dotyczący GPSZOK

Informujemy, że Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w dniach 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2015 r. (Sylwester) będzie nieczynny.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że 19 grudnia 2015 r. (sobota) odbędzie się ostatnia w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Przypominamy, że od 1 listopada 2015 r. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej.

Informacja dotycząca lokali użytkowych

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami dotyczącymi obowiązków właścicieli lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.

Informacja dotycząca zbiórki plastiku za 15 sierpnia 2015 r.

Informujemy, że w związku ze świętem przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2015 r. zbiórka tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej odbędzie się w pierwszym dniu roboczym po tym święcie, tj. w poniedziałek 17 sierpnia 2015 r.

Odbiór elektroodpadów z domu

W trosce o komfort mieszkańców naszego miasta podejmowane są różnego rodzaju działania zmierzające do ulepszenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku prowadzonych w ostatnim czasie rozmów Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko zaoferowała bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domu.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

W związku ze świętem przypadającym 4 czerwca 2015 r. (Boże Ciało) informujemy, że w pierwszych dniach następujących po tym święcie mogą nastąpić przesunięcia w terminach odbioru odpadów suchych i mokrych o jeden dzień.

Informacja dotycząca odbioru odpadów za 1 maja 2015 r.

Informujemy, że w związku ze świętem przypadającym w piątek 1 maja 2015 r. odbiór odpadów mokrych i suchych z nieruchomości obsługiwanych w piątek odbędzie się w sobotę 2 maja 2015 r.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 października 2015 r. tradycyjnie zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przypominamy, że mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu do sklepu przy zakupie nowego (np. kupując nowy telewizor możemy zostawić stary) lub do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady te należy wystawić 16.05.2015 r. do godz. 8.00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

„Żółte kartki”– dla spalających odpady w domowych piecach

„Żółta kartka – ostrzeżenie” to nowa akcja edukacyjna Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, mająca na celu uzmysłowienie osobom palącym śmieci w domowych piecach, że to co robią nie uchodzi uwagi innych i może być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Zbiórka choinek naturalnych

Zbiórka odbędzie się 07.02.2015 r. Poniżej znajduje się wykaz punktów zbiórki choinek naturalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady te należy wystawić do godz. 8.00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

Komunikat

Informujemy, że Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK)w dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) będzie nieczynny, zaś 31 grudnia 2014 r. (Sylwester) będzie czynny w godz. 14.00 - 16.00.

Komunikat dotyczący odbioru odpadów mokrych

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi prosimy mieszkańców Pruszcza Gdańskiego o wrzucanie do pojemników odpadów ulegających biodegradacji w workach.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Informujemy, że w związku ze świętami przypadającymi 25 i 26 grudnia 2014 r. odbiór odpadów suchych odbędzie się 27 grudnia 2014 r.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej

Informujemy, że od 1 listopada 2014 r. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej. Dotychczasowa częstotliwość odbioru odpadów mokrych z jednego razu w tygodniu zmienia się na jeden raz na dwa tygodnie, zaś tworzyw sztucznych zamiast odbioru w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca odbiór odbywać się będzie raz w miesiącu, tj. w pierwszą sobotę miesiąca.

Uwaga! Inwentaryzacja azbestu!

W związku z przyznanym przez Ministerstwo Gospodarki dofinansowaniem na zadanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuję, że w okresie lipiec – sierpień przeprowadzona zostanie na terenie Pruszcza Gdańskiego inwentaryzacja azbestu.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

W związku ze świętami przypadającymi 21 kwietnia 2014 r. oraz 1 maja 2014 r. informujemy, że w pierwszych dniach następujących po tych świętach mogą nastąpić przesunięcia w terminach odbioru odpadów suchych i mokrych o jeden dzień.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 października 2014 r. zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej.

Zbiórka wielkogabarytów w 2014 r.

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2014 r. (sobota) na terenie Pruszcza Gdańskiego odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zmiana harmonogramu odbioru surowców wtórnych

Informujemy o zmianie harmonogramu odbioru tworzyw sztucznych, szkła i papieru z zabudowy wielorodzinnej.

Dodatkowe punkty zbiórek baterii, odzieży i przeterminowanych leków

Przypominamy, że oprócz Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą baterie, odzież jak również przeterminowane leki przekazać do dodatkowych punktów rozmieszczonych na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Zbiórka choinek naturalnych!

W dniach 18 stycznia i 1 lutego odbędą się zbiórki choinek.

Odbiór odpadów suchych

W związku ze świętami przypadającymi 25 i 26 grudnia 2013 r. oraz 1 i 6 stycznia 2014 r. informujemy, że w pierwszych dniach następujących po tych świętach mogą nastąpić przesunięcia w terminach odbioru odpadów suchych o jeden dzień.

Komunikat dotyczący GPSZOK

Informujemy, że 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester) nie będzie czynny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

Zbiórka plastiku

Przypominamy, że w sobotę w dniu 7 grudnia 2013 r. odbędzie się ostatnia w tym roku zbiórka tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej. Do końca marca 2014 r. odbiór tych odpadów będzie odbywał się w pierwszą sobotę miesiąca.

Zbiórka wielkogabarytów

Informujemy, że w sobotę w dniu 14 grudnia 2013 r. odbędzie się na terenie Pruszcza Gdańskiego ostatnia w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów mokrych

Informujemy, że z początkiem grudnia 2013 r. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów mokrych z zabudowy jednorodzinnej. Do końca marca 2014 r. firma PRSP będzie odbierać te odpady z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie.

Odbiór odpadów

W związku ze świętem przypadającym w poniedziałek 11 listopada informujemy, że w pierwszych dniach następujących po święcie mogą nastąpić przesunięcia w terminach odbioru odpadów o jeden dzień.

Paląc śmieci zabijasz siebie i sąsiadów

W połowie października ruszył sezon grzewczy. Niestety, nadal wielu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego traktuje moment uruchomienia pieca, jako świetną okazję do pozbycia się wielu śmieci. Głównie tworzyw sztucznych, a nawet mebli i elektrośmieci.

Przypominamy o zmianie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 listopada 2013 r. zmieniła się częstotliwość odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy jednorodzinnej.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przypominamy, że od 1 lipca 2013 r. przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim funkcjonuje gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK).

Pojemniki na odpady selektywne w zabudowie wielorodzinnej

Niestety, w dalszym ciągu cześć budynków w zabudowie wielorodzinnej nie otrzymała pojemników na odpady selektywne. PRSP tłumaczy, że powodem takiego stanu rzeczy jest brak pojemników na rynku nie tylko w Polsce, ale także w krajach sąsiadujących.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Referat Gospodarki Komunalnej przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Komunikat dotyczący brązowych pojemników na odpady mokre

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie otrzymali brązowych pojemników na odpady biodegradowalne (mokre) proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Referatu Gospodarki Komunalnej.

Zbiórka szkła

W sobotę od godz. 8.00 na terenie miasta zgodnie z harmonogramem odbędzie się zbiórka szkła.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można także wpłacać we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim – bez prowizji.

Skorzystaj z "Gratowiska"

Uprzejmie informujemy, że od kilku dni, na tak zwanym Gratowisku przy ulicy Kupieckiej (na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej), można oddać wszystkie odpady komunalne - wielkogabaryty, elektrośmieci, leki, baterie, ubrania, gruz, odpady zielone itp.

Przewodnik po nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej

Referat Gospodarki Komunalnej przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej.

Taniej za śmieci w Pruszczu Gdańskim - nowa metoda to synteza metody osobowej i powierzchniowej

Rada Miasta Pruszcz Gdański podjęła dziś uchwałę, wprowadzającą zmiany w opłatach za odbiór odpadów komunalnych, na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Zmiany dotyczą gospodarstw jedno i dwuosobowych.

Zbiórka odpadów po 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. zmienią się zasady gospodarowania odpadami na terenie Miasta Pruszcz Gdański.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E