Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 18.07.2017 r.)

Pruszcz Gdański, 14 lipca 2017 r.

GK-OŚ.6220.10.7.2017.AM

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamia

że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Tomasza Skarżyńskiego zamieszkałego w Gdańsku (80-394) przy ul. Kołobrzeskiej 54c/3 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne – odzysk metali z tworzyw sztucznych, gumy i innych zmieszanych odpadów oraz materiałów sypkich lub rozdrobnionych przy ul. Zastawnej 32 w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 2/4 obr. 14),

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK-OŚ.6220.10.6.2017.AM z dnia 14 lipca 2017 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać
się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie (data dodania: 18.07.2017 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E