Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 02.06.2017 r.)

Pruszcz Gdański, 31 maja 2017 r.

GK-OŚ.6220.39.8.2017.AM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

zawiadamia

że w postępowaniu na wniosek Pana Andrzeja Nagórskiego prowadzącego działalność z siedzibą w Rotmance (83-010) przy ul. Piłsudskiego 1A klatka IX m. 11 działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2016 r. (data wpływu: 23 grudnia, uzupełniany: 8 lutego 2017 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka układu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim z remontem mostu drogowego nad rzeką Radunią (obr. 12 dz. nr 71, 56, 57, 60, 59/3, 58, 52/2, 64, 61/3).

została wydana decyzja orzekająca umorzyć postepowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe  znak GK-OŚ.6220.39.7.2017.AM z dnia 31 maja 2017 r.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać
się z treścią decyzji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
  2. Strona internetowa tut. urzędu

drukuj (Obwieszczenie (data dodania: 02.06.2017 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E