Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 02.01.2017 r.)

Pruszcz Gdański, 30 grudnia 2016 r.

GK-OŚ.6220.31.5.2016.AM

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

zawiadamia,

że, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Piotra Kani reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania z siedzibą w Kamieniu (84-217) przy ul. Władysława Reymonta 3 działającego z pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Raduni na odcinku od ujścia potoku Struga Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (obr. 12 dz. nr 59/3, 313, 58, 188, 312/1, obr. 15 dz. nr 50/3).

wydano postanowienia:

RDOŚ-Gd-WOO.4240.622.2016.IB.1 z 23 grudnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, oraz

GK-OŚ.6220.31.4.2016.AM z dnia 30 grudnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.464.42.2016.SD z 4 listopada 2016 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój 3 w godzinach pracy urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
  2. Strona internetowa tut. urzędu

drukuj (Obwieszczenie (data dodania: 02.01.2017 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E