Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 01.09.2016 r.)

Pruszcz Gdański, 25 sierpnia 2016 r.

GK-OŚ.6220.23.2.2016.AM

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Macieji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Grunwaldzkiej 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

  1. Budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Obrońców Westerplatte, Kasprowicza i Podmiejskiej;
  2. Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dantyszka;
  3. Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dąbrówki/ Obrońców Westerplatte;
  4. Modernizacji poprzez budowę przepompowni - PS3 NOWA.

realizowanego na działkach:

Ad 1) obr. 3 dz. nr 3, 6, 8, 11, 13/1, 13/2, 14/4, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2; obr. 4 dz. nr 1/3; obręb Radunica dz. nr 112/3;

Ad 2) obr. 9 dz. nr 11, 3/6, 13/1, 2/20, 2/19, 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/13, 3/14, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 144/1;

Ad 3) obr. 8 dz. nr 105, 9/42, 9/40;

Ad 4) obr. 16 dz. Nr75/27.

W związku z powyższym informuje się właścicieli i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości składania w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dotyczących ww. sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Dokumenty do wglądu w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
  2. Strona internetowa tut. urzędu,
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy (ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański)

drukuj (Obwieszczenie (data dodania: 01.09.2016 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E